งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ประกอบด้วนเนื้อหา 10 บท พร้อมแบบทดสอบท้ายบทเรียน และใบสั่งงานที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ความมุ่งหมายของการจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้คือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม รอยต่อ รอยเชื่อมและตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การตัดโลหะด้วยแก๊ส การแล่นประสาน การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การประกอบงานโลหะแผ่น และการบัดกรี

อำนาจ ทองแสน


สารบัญ : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม
  • บทที่ 2 รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม
  • บทที่ 3 การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน
  • บทที่ 4 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
  • บทที่ 5 การแล่นประสาน
  • บทที่ 6 การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
  • บทที่ 7 งานโลหะแผ่นเบื้องต้น
  • บทที่ 8 การเขียนแบบแผ่นคลี่
  • บทที่ 9 การประกอบงานโลหะแผ่น
  • บทที่ 10 การบัดกรี

เนื้อหาปกหลัง : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการด้านการเชื่อมและโลหะแผ่นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่พื้นฐานของการทํางานด้านนี้ก็ยังมีความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรรายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมรอยต่อ รอยเชื่อมและตําแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การตัดโลหะด้วยแก๊ส การแล่นประสาน การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การประกอบงานโลหะแผ่นและการบัดกรี นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียน และใบสั่งงานที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งใบประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาพประกอบสีตลอดทั้งเล่มข้อมูลเพิ่มเติม : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว