ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์

ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท พร้อมทั้งใบงานและแบบฝึกหัดซึ่งแทรกเนื้อหาเพื่อใช้เป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

189.00 บาท

160.65 บาท

"คุณประหยัดไป 28.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์

ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์

หนังสือ ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นในงานระบบท่อและสุขภัณฑ์ ชนิดของท่อสําหรับอาคารพักอาศัย การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ การติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงงานทดสอบท่อของบ้านพักอาศัย พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทและ ใบงานเกณฑ์การตรวจผลงาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ รหัสวิชา 20106-2103 ในระดับชั้น ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม


คำนำ : ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์

หนังสือเรียนวิชา ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ (Plumping and Sanitary) รหัสวิชา 20106-2103 เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายโครงการสอน ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในงานระบบท่อและสุขภัณฑ์ บทที่ 2 ชนิดของท่อสําหรับอาคารพักอาศัย บทที่ 3 การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือระบบท่อและสุขภัณฑ์ บทที่ 4 การติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์งานระบบท่อ บทที่ 5 การติดตั้งระบบท่อสําหรับอาคารพักอาศัย บทที่ 6 ทดสอบงานท่อสําหรับอาคารพักอาศัย พร้อมทั้งใบงานและแบบฝึกหัดซึ่งแทรกเนื้อหาเพื่อใช้เป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนสามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตนเอง

อาทิตย์ สุทธพันธ์


สารบัญ : ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในงานระบบท่อและสุขภัณฑ์
  • บทที่ 2 ชนิดของท่อสำหรับอาคารพักอาศัย
  • บทที่ 3 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือระบบท่อและสุขภัณฑ์
  • บทที่ 4 การติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์งานระบบท่อ
  • บทที่ 5 การติดตั้งระบบท่อสำหรับอาคารพักอาศัย
  • บทที่ 6 การทดสอบงานท่อสำหรับอาคารพักอาศัย


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว