คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

การทํางานวิจัยให้ได้มาตรฐานและมีประโยชน์นั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป ที่สําคัญคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และใส่ใจกับขั้นตอนการดําเนินการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1

700.00 บาท

595.00 บาท

"คุณประหยัดไป 105.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 23 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

คู่มือนักวิจัยมือใหม่  การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนําเสนอแนวทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข โดยประสานองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา (Epidemiology) ด้านระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) และชีวสถิติ (Biostatistics) เข้าด้วยกัน ในแต่ละบทซึ่งจําแนกตามรูปแบบการวิจัยมาตรฐานแบบต่างๆ จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทั้งหมดที่ควรคํานึงถึงตั้งแต่ช่วงวางแผนการวิจัย การจัดเก็บและวางระบบโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทําตาราง และเขียนสรุปผลจาการวิเคราะห์โจทย์วิจัยที่ต้องการคําตอบ กรณีศึกษาต่างๆ เกือบทั้งหมดที่นําเสนอในแต่ละบท เป็นตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการศึกษา และมีการนําเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผู้พิจารณาทบทวน (Peer review journal) มาแล้ว การนําเสนอในแต่ละบทจะสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอ่านทุกบทไปตามลําดับ ผู้วิจัยสามารถเลือกอ่านได้ตามแนวทางของโจทย์วิจัยของตนที่ตรงกับชื่อบทนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้นําเสนอประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการทําวิจัย เคล็ดลับและเทคนิคในการขอทุนวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย แม้หนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะให้เป็นคู่มือสําหรับนักวิจัยมือใหม่ แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ นักวิจัยในวงกว้างด้วย


คำนำ : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

การเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมจากตำรา และวารสารต่างๆ และพยายามเลือกคำอธิบายที่คิดว่าเข้าใจได้ง่ายมานำเสนอ จึงขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านเบื้องต้นว่าเรื่องเดียวกันในต่างๆ ตำราอาจมีผู้อธิบายความที่ต่างกันไปได้ และมีความลึกซึ้งที่ระดับต่างๆ กันไป ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สรรหาคำอธิบายพื้นฐานที่เหมาะสำหรับนักวิจัยมือใหม่เป็นหลักและพยายามอ้างทฤษฎีเบื้องหลังและสูตรคำนวณที่ซับซ้อนให้น้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้งานและการแปลความหมายขยายความในประเด็นต่างๆ สำหรับนักวิจัยทั่วๆ ไป แต่อย่างไรก็ตามจะขออนุญาตไม่แปลคำศัพท์เฉพาะศาสตร์จำนวนหนึ่ง และจะยังคงเขียนเป็นคำภาษาอังกฤษโดยไม่เขียนคำอ่านของภาษาอังกฤษ  (เช่น จะเขียนว่า Cohort ไม่ใช้ โคฮอร์ต) และเพื่อให้แต่ละบทเป็นอิสระต่อกันก็อาจมีบางประเด็นหรือแนวคิดที่ซ้ำซ้อนกันอยู่บ้าง

จรณิต แก้วกังวาล


สารบัญ : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

  • บทที่ 1 เริ่มต้นก็ยากแล้ว จริงหรือ?
  • บทที่ 2 วางแผนดี งานเสร็จไปครึ่งหนึ่ง
  • บทที่ 3 ทำความคุ้นเคยกับศัพท์ในวงการ
  • บทที่ 4 เริ่มสำรวจปัญหาสุขภาพ : พื้นฐานงานวิจัย รอการต่อยอด
  • บทที่ 5 จากผลลัพธ์วันนี้ ย้อนไปดูปัจจัยต้นทาง
  • บทที่ 6 ปัจจัยต้นทาง สัมพันธ์กับผลลัพธ์สุดท้ายไหม?
  • บทที่ 7 มีวิธีแก้ไขปัญหาแล้ว แต่จะได้ผลหรือไม่?
  • บทที่ 8 วัดผลลัพธ์หลายครั้ง จะวิเคราะห์อย่างไร?


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว