พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS

เข้าถึงความจริงอันประเสริฐในชีวิตนั่นคืออริยสัจสี่ ทำให้เราเห็นแง่มุมใหม่ของความจริงอันประเสริฐแต่ละข้อที่เราอาจไม่เคยเห็น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

175.00 บาท

148.75 บาท

"คุณประหยัดไป 26.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS

พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS

หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ มีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะนำพระพุทธศาสนาออกสู่สายตาพลเมืองโลก เพื่อให้เห็นว่าทุกคนสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ว่าเราจะมาจากศาสนาใด ชนชาติใด เชื้อชาติใด

ในหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึง หนทางจริยธรรมอันงดงาม บนพื้นฐานของการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา แก่นสารของหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราได้พิจารณา ได้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐในชีวิต นั่นคืออริยสัจสี่ ทำให้เราเห็นแง่มุมใหม่ของความจริงอันประเสริฐแต่ละข้อ ที่เราอาจไม่เคยเห็น และช่วยเปิดตาเปิดใจของเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น ไม่เพียงแต่เท่านั้น เนื้อหาบางส่วนยังช่วยทำให้เราเห็นถึง หนทางการดำเนินชีวิตอย่างละเอียด ลุ่มลึกในความหมายของอริยมรรคมีองค์แปด

เพื่อให้เราได้ดำรงชีวิตร่วมกัน และประกอบอาชีพอย่างมีจริยธรรมอยู่บนพื้นฐานของหนทางแห่งความจริงอันประเสริฐ ซึ่งทำให้เราข้ามพ้นความคิดเห็นที่ผิด และการมองที่แบ่งเป็นสองขั้ว สองฝ่าย ช่วยให้เราแปรเปลี่ยน และเข้าสู่วิถีที่มองทุกคนทุกสิ่งเป็นดั่งกันและกัน และสรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทำให้เรามีแนวทางในการตัดสินใจและนำไปสู่การกระทำอันถูกต้องเหมาะสมและงดงาม ซึ่งจะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่ตนเอง สังคม และโลก หลีกเลี่ยงความเสียหายอันมหาศาลที่ส่งผลร้ายให้กับตนเอง สังคม และโลก การดำรงชีวิตอยู่บนหนทางแห่งความจริงอันประเสริฐนั้น เป็นหนทางที่นำมาซึ่งความรักที่แท้จริง ความเมตตากรุณา ความกลมกลืน และความปกติสุข


สารบัญ : พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS

  • เหตุใดเราจำเป็นต้องมีจริยธรรมโลก สติ สมาธิ และปัญญา
  • อริยสัจสี่ หนทางสู่การกระทำ
  • อริยสัจข้อที่หนึ่ง บทบาทของความทุกข์
  • อริยสัจข้อที่สอง หนทางแห่งความทุกข์
  • อริยสัจข้อที่สาม ความสุขเกิดขึ้นได้
  • อริยสัจข้อที่สี่ ดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม
  • เดินบนหนทางอริยมรรคมีองค์แปด ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ
  • สังฆะคือกุญแจสำคัญ การสร้างชุมชนทั่วโลก

เนื้อหาปกหลัง : พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS

ในโลกใบนี้มีประเทศมากมายและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรม มีค่านิยม วิธีการปฏิบัติตัว และกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมที่เป็นของตนเอง ทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม ล้วนมีความงดงามที่จะมอบให้กับโลก เราจำเป็นต้องใช้ปัญญาร่วมของพวกเราในการจัดทำหลักจริยธรรมโลก เราสามารถสร้างจริยธรรมโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันได้ ด้วยปัญญารู้แจ้งจากผู้คนและประเพณีทั่วโลก

ติช นัท ฮันห์ข้อมูลเพิ่มเติม : พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ GOOD CITIZENS ดูทั้งหมด >

ลด 15%

255.00

216.75 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว