บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตค้นพบพลังที่จะทำให้คุณได้มาทั้งความสำเร็จ และความสุขไปพร้อมๆ กัน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

129.00 บาท

122.55 บาท

"คุณประหยัดไป 6.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

ในชีวิตของการทำงาน เราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายประเภท เมื่อเกิดปัญหา
สิ่งที่เราสามารถทำได้ และจะช่วยทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นก็คือ การควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วยหลักการบริหารอารมณ์ที่จะสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

 • การรู้ตนเอง รู้ถึงสาเหตุ และผลที่จะตามมาจากอารมณ์
 • การจัดการกับอารมณ์ สามารถระงับอารมณ์ของตนเอง ความวิตกกังวล ความตื่นเต้น ความกลัวหรือความโกรธ ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์
 • การสร้างแรงจูงใจ มองทุกอย่างเป็นบวก (ทัศนคติ) เล็งเห็นโอกาสจากการมองบวก
 • การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น รู้ความต้องการของผู้อื่น
 • การมีทักษะทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวก การให้กำลังใจ คำชม ฝึกมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นและริเริ่มการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

เพียงแค่เรารู้จักการจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้งานต้องสะดุดได้ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เท่านี้ชีวิตการทำงานก็ราบรื่นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน


สารบัญ : บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

  • EQ 1 จุดเริ่มต้นของความสุขในที่ทำงาน
  • EQ 2 บริหาร EQ ของตัวเองอย่างชาญฉลาด
  • EQ 3 บทบาท EQ กับการทำงาน
  • EQ 4 หลักการบริหารอารมณ์อย่างครอบคลุมในที่ทำงาน
  • EQ 5 ความสำเร็จ 2 ด้าน ภาพรวมของการบริหารอารมณ์ในที่ทำงาน


รีวิวโดยนักเขียน : บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

หนังสือ "บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน (EQ สร้างความสำเร็จ)" เล่มนี้ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าเนื้อหาของหนังสือ สามารถช่วยท่านได้ในการสร้างความสำเร็จของการทำงานทั้งในชีวิตประจำวันและงานในอนาคต โดยเนื้อหาของหนังสือจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างความสุขในที่ทำงาน การบริหาร EQ อย่างชาญฉลาด และการใช้ EQ ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานระดับต่างๆ รวมทั้งการบริหารทีมงานการสื่อสาร การประสานงานอย่างเชี่ยวชาญฉลาดด้วย EQ และสามารถใช้ EQ แก้ไขความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้งานของท่านและองค์กรสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัยรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

หลายท่านอาจยังสงสัยว่า EQ สร้างความสำเร็จได้จริงหรือ? แล้วความฉลาดทางอารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร

การบริหารอารมณ์ EQ โดยเฉพาะในที่ทำงาน จะช่วยส่งเสริม IQ ที่คุณมีอยู่ ให้มีพลังสร้างความสำเร็จยิ่งขึ้น ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์คน ตลอดจนจัดการและรับมือกับอารมณ์ของตนเองและคนรอบข้างที่ทำให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่คาดคิดหรือไม่คาดคิดหรือไม่คาดคิดมาก่อน โดยเฉพาะการบริหารอารมณ์ในการทำงานในองค์กร รู้เท่าทันอารมณ์เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้าและคู่ค้า ฯลฯ ที่ส่งผลต่องานและตัวคุณโดยตรง แล้วความก้าวหน้าจะมาหาคุณในที่สุด

บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว