พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้อ่านประกอบการเรียน วิชาภาษาไทย ในส่วนของวรรณคดีไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หนังสือ "พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้อ่านประกอบการเรียน วิชาภาษาไทย ในส่วนของวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นหนังสือค้นคว้าสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอ่านสำหรับเตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนทั้งสองได้นำเอาวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เรียนมาเรียบเรียงใหม่ โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 1. ประวัติความเป็นมา 2. ประวัติผู้แต่ง 3. ลักษณะคำประพันธ์ 4. เนื้อเรื่องย่อ 5. คุณค่า

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, อาจารย์ วันเพ็ญ เหลืองอรุณ


สารบัญ : พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

  • 1. นิราศภูเขาทอง
  • 2. โคลงโลกนิติ
  • 3. สุภาษิตพระร่วง
  • 4. กาพย์พระไชยสุริยา
  • 5. ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
  • 6. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
  • 7. นิทานพื้นบ้าน
  • 8. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

เนื้อหาปกหลัง : พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ในการสอนวรรณคดี ครูมีความจําเป็นที่จะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นําไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทําให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง

พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนําความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทํารายงาน หรืออ่านทําความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ อันจะทําให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดแนวความคิดในการนําไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ข้อมูลเพิ่มเติม : พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว