พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3

ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3


รายละเอียด : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3

พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3

หนังสือ พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3 เล่มนี้ จัดขึ้นโดยรวบรวมแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนต้องเรียนครบทุกสาระวิชาไว้ในเล่มเดียว โดยเนื้อหาของแบบทดสอบได้จัดทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และเพิ่มแนวข้อสอบ PISA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคต การประเมินผลนักเรียนตามแนว PISA จะวัดความรู้ทั้ง 3 ด้าน ในแต่ละทักษะ ไม่ได้เน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็น แต่สิ่งที่ PISA เน้นคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโจทย์ที่ซับซ้อน พร้อมคำอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด

หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ปกครอง และคุณครู ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ใช้ทบทวนก่อนการสอบเพื่อสอบเลื่อนระดับชั้น และการทดสอบวัดความรู้ในระดับต่างๆ ตลอดจนการสอบแข่งขันได้อีกด้วย

อ.เบญญาภา จิรปุณณัฏฐา, อ.ชลดา บุตรน้ำเพชร, อ.จักรภพ เมืองสุวรรณ์, อ.ชณัฐตา อุปพงษ์


สารบัญ : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3

  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์
  • แนวข้อสอบการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์
  • แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว