Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

คุณมีความเป็นผู้นำมากแค่ไหน กล้าคิดกล้าแสดงออกแค่ไหน มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย อดทนความกดดันได้ดีแค่ไหน มารู้จักตัวคุณในด้านอื่นให้ดียิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

ความฉลาดทางอารมณ์หรือที่นิยมเรียกกันว่า EQ (Emotional quotient) หมายถึงความสามารถรู้จักทั้งอารมณ์ของตนเองและของผู้อื่น สิ่งสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์มีอยู่ 2 ด้านด้วยกัน ประการที่หนึ่งคือเข้าใจตนเองได้ เข้าใจเป้าหมาย แรงบันดาลใจ ปฏิกิริยา รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของตัวเอง ประการที่สองคือเข้าใจคนอื่น รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วย ในโลกแห่งการทํางานที่มีการแข่งขันเช่นทุกวันนี้ บริษัททั้งหลายต่างหันมาใช้แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นในการคัดเลือกผู้สมัคร รวมทั้งใช้ประเมินผลพนักงาน บริษัทเหล่านี้ไม่อยากพึ่งพาการทดสอบแบบเดิมๆ อีกต่อไป เพราะรู้ดีว่าการที่คนเรามีพฤติกรรมที่ดีนั้น มันสําคัญไม่แพ้เรื่องความเชี่ยวชาญในการทํางาน

หากคุณต้องไปทําแบบทดสอบที่ว่านี้ล่ะก็ หนังสือ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ เล่มนี้ถือว่าเหมาะกับคุณจริงๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณนึกถึงบุคลิกภาพของตัวเองในหลายๆ ด้าน ช่วยให้รู้จุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวเอง แบบทดสอบในแต่ละหัวข้อจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกลักษณะหลายๆ ด้าน อีกทั้งมีการวิเคราะห์ และประเมินผลด้วย แบบทดสอบในแต่ละชุดภายในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ #พร้อมที่จะทําแบบทดสอบ EQ ของจริง #พัฒนาศักยภาพขอตัวเอง #เสริมข้อดีที่คุณมีอยู่แล้ว #พัฒนาส่วนที่เป็นข้อเสีย

จริงอยู่แบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิด แต่เมื่อได้ฝึกทําแบบทดสอบเหล่านี้แล้ว จะช่วยให้คุณลดความตื่นเต้นเมื่อต้องไปทําแบบทดสอบจริงๆ อีกทั้งช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่น แต่ถ้าหากคุณเพียงแค่อยากจะลับสมอง และวิเคราะห์ศักยภาพของตัวเองล่ะก็ หนังสือ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ เล่มนี้ก็ยังคงน่าสนใจอยู่เช่นกัน


คำนำ : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

ปัจจุบันนี้คำว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ กลายเป็นคำที่เราคุ้นหูกันดี เป็นหัวข้อที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางและจริงจังขึ้น เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการมีอีคิวดีนั้น สำคัญกว่าการมีไอคิวสูง การมีอีคิวดีนำความสำเร็จที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ ของชีวิตมาให้ ทั้งช่วยแก้ปัญหามากมายที่เกิดในองค์กรและสังคมทุกระดับ ทำให้องค์กรหลายแห่งหันมาคัดสรรคนโดยสนใจเรื่องความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าความฉลาดทางสติปัญญาอย่างเดียว รวมถึงการส่งคนเข้าไปอบรมและฝึกฝนด้านอีคิวอย่างจริงจัง นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นทุกวันนี้มักเกิดจากคนขาดอีคิว หากแก้ได้ ปัญหาต่างๆ ก็คงคลี่คลายไปได้มากหรืออาจหายไปได้ในที่สุด

คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ เล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่ช่วยองค์กรต่างๆ คัดสรรบุคลากรและประเมินผู้คนในองค์กร เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ (นอกเหนือจากต้องมีทักษะในการทำงาน) นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับคนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตนเอง ให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่น่าชื่นชมสำหรับคนรอบข้าง เป็นที่ต้องการขององค์กรและสังคม และนำไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน

คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ เล่มนี้ประกอบด้วยหัวข้อด้านบุคลิกภาพถึง 22 หัวข้อ เพื่อวัดอีคิวของผู้ทำการทดสอบ มีการประเมินผล วิเคราะห์ผลการทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ทดสอบจะทราบได้ทันทีว่าตนเองเป็นคนมีอีคิวในระดับใด ต้องปรับปรุงตัวเองด้านใดบ้าง พูดง่ายๆ ก็คือรู้จักตัวเองในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น นอกจากนั้นแบบทดสอบนี้ยังได้รับการออกแบบทดสอบด้านไอคิวหลายต่อหลายเล่ม จึงมั่นใจได้ว่าแบบทดสอบนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ผลตามความคาดหมายขององค์กรหรือบุคคลที่ต้องการทดสอบบุคลากรหรือตนเองในเรื่องดังกล่าว

รัชนี เอนกพีระศักดิ์ (ผู้แปล)


สารบัญ : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

  • 1. มีบุคลิกภาพที่ชัดเจน
  • 2. มีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
  • 3. เรื่องทัศนคติ
  • 4. เรื่องทักษะทางสังคม
  • 5. พึงพอใจสิ่งที่มีหรือชอบหงุดหงิด
  • 6. เป็นคนเปิดเผยหรือเก็บตัว
  • 7. คุณกล้าคิดกล้าแสดงออกแค่ไหน
  • 8. เรื่องความถนัด
  • 9. มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย

เนื้อหาปกหลัง : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

ฟิลิป คาร์เตอร์ เป็นผู้ชํานาญการเรื่องไอคิว เขาคอยคิดค้นแบบทดสอบและการทายปัญหาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเขียนหนังสือมากมายหลายเล่มเกี่ยวกับแบบทดสอบ ปริศนาคําทาย และการใช้เหตุผลทุกๆ รูปแบบ เช่น Advanced IQ Tests, IQ and Aptitude Tests, IQ and Personality Tests, IQ and Psychometric Tests, Test และ Assess Your Brain Quotient นอกจากนี้ยังเขียนหนังสือที่เขียนร่วมกับ เคน รัสเซลล์ ด้วย ได้แก่ Succeed at IQ Tests, Test Your IQ, Test and Assess Your IQ และ Ultimate IQ (ทั้งหมดจัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ Kogan Page)รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

หลายคนอาจถามว่า ทำไมต้องทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ หรือว่า EQ (Emotional Quotient) ด้วย ในเมื่อความฉลาดทางสติปัญญาอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรือ นี่เป็นความเชื่อแบบผิดๆ หลายคนคิดว่าถ้าคนเราฉลาด มีสติปัญญาดี ก็จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิต แต่อย่าลืมว่าสภาพสังคมในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับ 50 ปีก่อน ความกดดันถาโถมเข้ามารอบด้านไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัยใดก็ตาม ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ดีพอ อาจตัดสินใจกระทำสิ่งที่ผิดพลาด หรืออาจเลือกเรียน เลือกทำงานที่ไม่ตรงหรือไม่เหมาะสมกับตัวเอง

หนังสือ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ เล่มนี้สามารถช่วยให้คุณรู้จักตัวเองได้เป็นอย่างดี คุณจะได้รู้ว่าตัวคุณเองเป็นคนอย่างไร เป็นคนเปิดเผยหรือเก็บตัว กล้าแสดงออกมากแค่ไหน ชอบวางแผนมากน้อยเพียงไร หรือมีไหวพริบดีเพียงใด หนังสือ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ มีแบบทดสอบบุคลิกภาพอยู่ 22 ชุด แต่ละชุดจะทดสอบว่าคุณมีลักษณะนิสัยแบบไหนบ้าง เช่น คุณทนความกดดันได้ดีแค่ไหน ใจแข็งหรือใจอ่อน มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย ชอบความท้าทายหรือว่าขี้ขลาด คำถามในแบบสอบถามทุกชุดนั้น ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดังนั้นจึงไม่มีเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณจะได้ทราบคะแนนเพื่อประเมินว่าคุณมีบุคลิกภาพอย่างไร

เนชั่นบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง 2019) ดูทั้งหมด >

777.00

738.15 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว