๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับการนำไปใช้บริหารให้ประสบความสำเร็จในสังคมเชิงพุทธเป็นอย่างยิ่ง ด้วย 3 คำ 3 ขั้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส

๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส

หนังสือ ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส เล่มนี้ เขียนขึ้นด้วยความรัก ความศรัทธาและความเคารพต่อ ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ (หมอแมกไซไซสาขาผู้นําชุมชน) เพราะคําคําแรกที่คุณหมอกระแสพูดว่า “ผมรักงานการศึกษา” ทําให้มีแรงบันดาลใจที่จะบันทึกคําสอนและปาฐกถาของคุณหมอที่ได้เดินทางไปบรรยายในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเกริก (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561) มาจนถึงปัจจุบัน

จากปาฐกถาของคุณหมอกระแสในวัย 84 ปีกล่าวว่า หัวใจสําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จคือ “เก่ง ดี มีภาวะผู้นํา” เป็นคํากล่าวที่มีความอ่อนโยน อบอุ่น แต่มีพลังร้อยใจคนให้ร่วมใจกันอย่างแข็งแกร่ง ไม่ย่อท้อ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงปาฐกถาไว้ในเล่มนี้ (8 บท) เริ่มจากปฐมบทถึงปัจฉิมบท และสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นคํากลอน 100 บรรทัด เพื่อเข้าถึงภาวะผู้นําแบบหมอกระแส ผู้ก่อแนวคิด “การศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทย” สู่ปณิธานการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นําไทย ไชน่า อาเซียน จนได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกฉันท์ นับเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้เราผลิตบัณฑิตที่ดีสู่สังคม และก้าวเดินต่อไปตามหมอกระแสส่องจีน ซึ่งได้ Road Show หลักสูตรใหม่ภาษาจีนสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนและสอนนักศึกษาจีนให้มีความรู้ “เป็นคนเก่ง คนดี มีภาวะผู้นํา”

ดร. เกสิณี ชิวปรีชา


สารบัญ : ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส

  • ปฐมบท ครูผู้นำ และภาวะผู้นำของครู
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 2 แววของผู้นำ การเสียสละคือภาวะผู้นำ
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 3 ความรัก คือภาวะผู้นำ
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 4 บันได 3 ขั้นของผู้นำ
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 5 การศึกษา กับภาวะผู้นำ
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 6 ผู้นำแบบวูก้า (VUCA)
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 7 ปรัชญาของผู้นำ
  • ปาฐกถา: ตอนที่ 8 ผู้นำ ต้องสร้างผู้นำ

เนื้อหาปกหลัง : ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับการนำไปใช้บริหารให้ประสบความสำเร็จในสังคมเชิงพุทธเป็นอย่างยิ่ง ด้วย 3 คำ 3 ขั้น 3 คำคือ "เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ" 3 ขั้นคือ "ชื่นชมเพิ่มค่าผู้อื่น (เมตตา กรุณา มุทิตา อุกเบกขา) ชื่นชมเพิ่มค่างานที่ทำ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และชื่นชมเพิ่มค่าให้ตนเอง (อย่าโลภะ โทสะ โมหะ)"ข้อมูลเพิ่มเติม : ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นําแบบหมอกระแส ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว