เสวยราชสมบัติกษัตรา

สาระของหนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลข้อมูลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรงมาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

550.00 บาท

467.50 บาท

"คุณประหยัดไป 82.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เสวยราชสมบัติกษัตรา

เสวยราชสมบัติกษัตรา

สาระของหนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลสําคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรงมาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน เบื้องแรกตั้งแต่ความหมายและความสําคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้อธิบายที่มาของพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดไปจนถึงความหมายของถ้อยคําที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชพิธีอินทราภิเษก แลพระราชพิธีปราบดาภิเษก ความสําคัญที่สุดของเนื้อหาส่วนนี้คือการย้ำบอกว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นสัญญาณที่แสดงการเปลี่ยนสถานะและหน้าที่ทางสังคมที่มีอยู่เดิมของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เข้าสู่ฐานะความเป็นพระผู้เป็นเจ้าโดยสมบูรณ์ ทั้งยังผสมผสานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกันกับความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์อย่างกลมกลืน ดังปรากฏในขั้นตอนต่างๆ ของพระราชพิธี เช่น การสรงพระมุรธาภิเษก และการเฉลิมพระปรมาภิไธยดังที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ เป็นต้น

เนื้อหาส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ว่าด้วยรายละเอียดของการพระราชพิธี ว่าแบ่งเป็นลําดับขั้นตอนก่อนหลังกันอย่างไร ตั้งแต่ขั้นตอนในชั้นเตรียมการ ได้แก่ การพลีกรรมตักน้ำตามสถานที่สําคัญต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อนํามาเสกทำน้ำอภิเษก จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะตราพระราชลัญจกร จากนั้นก็ถึงพระราชพิธีส่วนสําคัญ คือการสรงน้ำพระมุรธาภิเษก การถวายน้ำอภิเษกที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค เรื่อยไปจนถึงการเสด็จออกมหาสมาคม และการเฉลิมพระราชมณเฑียร และต่อท้ายด้วยพระราชพิธีหรืองานสําคัญที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครทั้งทางสถลมารคและชลมารค

สาระอีกส่วนหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เก็บรวบรวมไว้ได้อย่างครบถ้วน คือเรื่องราวรายละเอียดและความเป็นมาของบรรดาเครื่องพระบรมราชอิสริยยศราชูปโภคตลอดจนถึงสิ่งของสําคัญต่างๆ ที่ใช้ในงานพระราชพิธี เช่น พระมหาสังข์องค์ต่างๆ พระแสงต่างองค์ต่างชื่อที่หลายท่านไม่คุ้นเคยกันมากนัก รวมทั้งอาคารสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี ได้แก่ พระที่นั่งองค์ต่างๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง มีความเห็นว่าเนื้อหาส่วนนี้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ไว้ครบถ้วน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ


สารบัญ : เสวยราชสมบัติกษัตรา

  • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
  • เครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ - ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
  • สถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ - ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

เนื้อหาปกหลัง : เสวยราชสมบัติกษัตรา

"สาระของหนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลข้อมูลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรงมาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน เบื้องแรกตั้งแต่ความหมายและความสำคัญ ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้อธิบายที่มาของพระราชพิธีดังกล่าว" ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุข้อมูลเพิ่มเติม : เสวยราชสมบัติกษัตรา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เสวยราชสมบัติกษัตรา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว