การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ผู้เขียน: มีสหายเลิศ

สำนักพิมพ์: มีสหายเลิศ

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  349.00 บาท

349.00 บาท

450.00 บาท ประหยัด 101.00 บาท (22.44 %)
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากทุกตำบล(ยกเว้น ตำบลในเมือง) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษา (Case) เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงทุกคน รวม 103 คน และ กลุ่ม ควบคุม (Controls) เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ไม่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โดยวิธีแจกแจงตัวอย่างให้ลักษณะประชากรใกล้เคียงกับ กลุ่มศึกษา โดยสัดส่วนของ กลุ่มศึกษา : กลุ่มควบคุม เท่ากับ 1 : 1 ได้ จำนวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 254 คน โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ พบว่าพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-VALUE < 0.05 ได้แก่ การไม่ใช้น้ำต้มสุกผสมนม , การที่ผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ใช้ช้อนป้อนอาหารเด็กทุกครั้ง , สำหรับการล้างมือที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-VALUE < 0.05 คือ การทีผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ล้างมือด้วยน้ำและสารชำระล้างทำความสะอาดก่อนให้นมลูก , ก่อนป้อนอาหารเด็ก , ก่อนให้เด็กรับประทานอาหาร , ก่อนเตรียมอาหาร, ก่อนเตรียมนมผสม, หลังกำจัดอุจจาระเด็ก และการไม่เตรียมกำจัดขยะ(ไม่รวบรวมขยะ) ในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ,การไม่ปรุงอาหารให้สุกใหม่ ๆ ก่อนให้เด็กรับประทานทุกครั้ง, การไม่เก็บอาหารเด็กในตู้ปิดมิดชิด ไม่มี แมลง,ไม่ให้มดเข้าได้ , การไม่กำจัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนโดยปล่อยลงท่อสาธารณะ นั้นก็มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ PVALUE < 0.05 ด้วยเช่นกัน < แสดงน้อยลง การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ... อ่านเพิ่มเติม >

349.00 บาท

450.00 บาท
450.00 บาท
ประหยัด 101.00 บาท (22.44 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
59 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
0.92 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000055633

รายละเอียด : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากทุกตำบล(ยกเว้น ตำบลในเมือง) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษา (Case) เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงทุกคน รวม 103 คน และ กลุ่ม ควบคุม (Controls) เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ไม่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โดยวิธีแจกแจงตัวอย่างให้ลักษณะประชากรใกล้เคียงกับ กลุ่มศึกษา โดยสัดส่วนของ กลุ่มศึกษา : กลุ่มควบคุม เท่ากับ 1 : 1 ได้ จำนวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 254 คน โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ พบว่าพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-VALUE < 0.05 ได้แก่ การไม่ใช้น้ำต้มสุกผสมนม , การที่ผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ใช้ช้อนป้อนอาหารเด็กทุกครั้ง , สำหรับการล้างมือที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-VALUE < 0.05 คือ การทีผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ล้างมือด้วยน้ำและสารชำระล้างทำความสะอาดก่อนให้นมลูก , ก่อนป้อนอาหารเด็ก , ก่อนให้เด็กรับประทานอาหาร , ก่อนเตรียมอาหาร, ก่อนเตรียมนมผสม, หลังกำจัดอุจจาระเด็ก และการไม่เตรียมกำจัดขยะ(ไม่รวบรวมขยะ) ในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ,การไม่ปรุงอาหารให้สุกใหม่ ๆ ก่อนให้เด็กรับประทานทุกครั้ง, การไม่เก็บอาหารเด็กในตู้ปิดมิดชิด ไม่มี แมลง,ไม่ให้มดเข้าได้ , การไม่กำจัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนโดยปล่อยลงท่อสาธารณะ นั้นก็มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ PVALUE < 0.05 ด้วยเช่นกัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading