ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างๆ ของโลก
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ ธรณีภาค (geosphere) อุทกภาค (hydrosphere) บรรยากาศ (atmosphere) และชีวภาค (biosphere) ภาคต่างๆ เหล่านี้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลา มนุษย์สามารถสังเกตได้และในหลายกรณีสามารถจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกพื้นที่สําหรับเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่เพาะปลูก การเลือกปลูกพืชที่แตกต่างกันตามลักษณะของภูมิอากาศ การหาทรัพยากรหิน แร่ แร่เชื้อเพลิง ฯลฯ การเลือกตําแหน่งที่ตั้งเมืองใหญ่ให้ห่างไกลจากพิบัติภัย อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม หรือหากจําเป็นต้องตั้งเมืองบริเวณที่มีความเสี่ยง ก็จะมีการป้องกันเพื่อให้เกิดผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยที่สุด

การจัดทําตําราวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศได้แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่ 1) ธรณีวิทยา เล่ม 1 - 2 2) อุตุนิยมวิทยา 3) ดาราศาสตร์ สําหรับตําราธรณีวิทยา เล่ม 1 - 2 แบ่งออกเป็น 13 บท ประกอบด้วย บทนํา (บทที่ 1) วัสดุของโลก (บทที่ 2, 3) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก (บทที่ 4, 5, 6 และ 7) อายุทางธรณีวิทยา (บทที่ 8, 9) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก (บทที่ 10, 11, 12 และ 13)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์


สารบัญ : ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

  • บทที่ 1 หลักธรณีวิทยาและระบบวิทยาศาสตร์โลก
  • บทที่ 2 วัสดุโลก : แร่
  • บทที่ 3 วัสดุโลก : หิน
  • บทที่ 4 การแปรสัณฐานแบบแผ่น
  • บทที่ 5 โครงสร้างและองค์ประกอบภายในของโลก
  • บทที่ 6 ภูเขาไฟและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและธรณีวิทยาโครงสร้างเบื้องต้น
  • บทที่ 8 แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา


ข้อมูลเพิ่มเติม : ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว