ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

หนังสือที่ให้เรื่องราวของสมัยทวารวดีซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

550.00 บาท

467.50 บาท

"คุณประหยัดไป 82.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

หนังสือ ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เล่มนี้ นับว่าเป็นหนังสือที่ให้เรื่องราวของสมัยทวารวดีซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘ จากการศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกแง่มุมและสมบูรณ์ที่สุด หลักฐานจากอดีตที่อาจารย์ศักดิ์ชัยนำมาใช้วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีด้วยกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะ สถาปัตยกรรม ประติมากรรมของผู้คนในสมัย ทวารวดี ที่ผสมผสานคติความเชื่อทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ การรับอิทธิพลทางศิลปะจากดินแดนใกล้เคียง รวมทั้งให้ภาพที่มีชีวิตชีวาอันเกี่ยวเนื่องกับผู้คนในยุคนั้น ทั้งค่านิยม ความเชื่อ ลักษณะผู้คน การแต่งกาย ทรงผม เป็นต้น สําหรับการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยสํานักพิมพ์เมืองโบราณ ซึ่งอาจารย์ศักดิ์ชัยได้ปรับปรุงทั้งเนื้อหาและภาพประกอบเพิ่มเติม เนื่องจากมีการพบหลักฐานต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจจะให้หนังสือเล่มนี้ให้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีอย่างสมบูรณ์มากที่สุดสําหรับผู้อ่านจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สํานักพิมพ์เมืองโบราณ


สารบัญ : ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

  • ส่วนที่ ๑ ก่อนทวารวดีและอารยธรรมทวารวดี
  • บทที่ ๑ ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์
  • บทที่ ๒ อารยธรรมทวารวดี
  • ส่วนที่ ๒ ศิลปกรรมสมัยทวารวดี
  • บทที่ ๓ สถาปัตยกรรม
  • บทที่ ๔ ประติมากรรม
  • บทที่ ๕ ประติมานวิทยาและประติมากรรมเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา
  • บทที่ ๖ ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอย และเครื่องประดับ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว