กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1

เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการทบทวนแบบฝึกหัดก่อนสอบ เสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พัฒนาทุกทักษะได้ด้วยตนเอง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

130.00 บาท

110.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1

เมื่อเด็กๆ เรียนจบจากชั้นอนุบาลและผ่านเข้าสู่ระดับประถมศึกษาแน่นอนว่าการเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยฝึกทักษะพื้นฐานเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชั้นอนุบาล พอขึ้นระดับประถมการเรียนรู้ทักษะการคิดต่างๆ ก็จะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 นั้น นับเป็นช่วงสําคัญในการปูพื้นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา เด็กในวัยนี้มีความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้ลูกๆ ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1 เล่มนี้ นักเรียนสามารถเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยกิจกรรมจะมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มาคู่กับความสนุกไม่น่าเบื่อ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะใช้ทบทวนฝึกฝนแล้ว คุณครูยังสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีได้อีกด้วย

ทีมงาน แม็คเอ็ดดูเคชั่น


สารบัญ : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1

  • Unit 1 Let's Know A-Z.
  • Unit 2 Hello. / Goodbye.
  • Unit 3 Let's Count 1-10
  • Unit 4 A Cat and Cats
  • Unit 5 Time and Goy
  • Unit 6 I Am Kim.
  • Unit 7 This Is a Cat. / That Is a Dog.
  • Unit 8 My Body

เนื้อหาปกหลัง : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1

 • คิด
 • อ่าน
 • เขียน
 • ทบทวน

เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจง่ายๆ ด้วยตนเองข้อมูลเพิ่มเติม : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว