กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2

เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการทบทวนแบบฝึกหัดก่อนสอบ เสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พัฒนาทุกทักษะได้ด้วยตนเอง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

115.00 บาท

109.25 บาท

"คุณประหยัดไป 5.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2

เมื่อเด็กๆ เรียนจบจากชั้นอนุบาลและผ่านเข้าสู่ระดับประถมศึกษาแน่นอนว่าการเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยฝึกทักษะพื้นฐานเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชั้นอนุบาล พอขึ้นระดับประถมการเรียนรู้ทักษะการคิดต่างๆ ก็จะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 นั้น นับเป็นช่วงสําคัญในการปูพื้นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา เด็กในวัยนี้มีความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้ลูกๆ ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2 เล่มนี้ นักเรียนสามารถเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยกิจกรรมจะมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มาคู่กับความสนุกไม่น่าเบื่อ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะใช้ทบทวนฝึกฝนแล้ว คุณครูยังสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีได้อีกด้วย

ทีมงาน แม็คเอ็ดดูเคชั่น


สารบัญ : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยัญชนะไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระ เอียะ เอีย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระ เอือะ เอือ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระ อือ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระ อะ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระ โอะ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระ เอะ แอะ

เนื้อหาปกหลัง : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2

 • คิด
 • อ่าน
 • เขียน
 • ทบทวน

เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจง่ายๆ ด้วยตนเองข้อมูลเพิ่มเติม : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว