ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ซากดึกดำบรรพ์ และมาตราธรณีกาล กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิว ธรณีสัณฐาน และธรณีวิทยาประเทศไทย ทรัพยากรธรณี ธรณีพิบัติภัย
จำนวน :

1

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ ธรณีภาค (geosphere) อุทกภาค (hydrosphere) บรรยากาศ (atmosphere) และชีวภาค (biosphere) ภาคต่างๆ เหล่านี้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลา มนุษย์สามารถสังเกตได้และในหลายกรณีสามารถจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกพื้นที่สําหรับเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่เพาะปลูก การเลือกปลูกพืชที่แตกต่างกันตามลักษณะของภูมิอากาศ การหาทรัพยากรหิน แร่ แร่เชื้อเพลิง ฯลฯ การเลือกตําแหน่งที่ตั้งเมืองใหญ่ให้ห่างไกลจากพิบัติภัย อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม หรือหากจําเป็นต้องตั้งเมืองบริเวณที่มีความเสี่ยง ก็จะมีการป้องกันเพื่อให้เกิดผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยที่สุด

การจัดทําตําราวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศได้แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่ 1) ธรณีวิทยา เล่ม 1 - 2 2) อุตุนิยมวิทยา 3) ดาราศาสตร์ สําหรับตําราธรณีวิทยา เล่ม 1 - 2 แบ่งออกเป็น 13 บท ประกอบด้วย บทนํา (บทที่ 1) วัสดุของโลก (บทที่ 2, 3) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก (บทที่ 4, 5, 6 และ 7) อายุทางธรณีวิทยา (บทที่ 8, 9) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก (บทที่ 10, 11, 12 และ 13)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์


สารบัญ : ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

  • บทที่ 9 ซากดึกดำบรรพ์และมาตราธรณีกาล
  • บทที่ 10 กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิว
  • บทที่ 11 ธรณีสัณฐานและธรณีวิทยาประเทศไทย
  • บทที่ 12 ทรัพยากรธรณี
  • บทที่ 13 ธรณีพิบัติภัย


ข้อมูลเพิ่มเติม : ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว