หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย

อ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านได้คล่องแคล่ว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

106.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย

หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย

คู่มือประจําตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว อ่านคําที่มีตัวสะกดในแม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และแม่กบ, อ่านผันวรรณยุกต์คําอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ ที่มีตัวสะกด, อักษรควบ, อักษรนํา, ฤ ฤา และ รร (ร หัน), อ่านคําที่ใช้เครื่องหมายต่างๆ, เสริมด้วยข้อความ ประโยค คําคล้องจอง และบทร้อยกรอง เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เหมาะสําหรับน้องๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และบุคคลทั่วไป ที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย หรือต้องการพื้นฐานภาษาไทยให้แน่นขึ้น รวมถึงครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ตามความเหมาะสม


สารบัญ : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย

  • แบบฝึกที่ ๓๓ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กง
  • แบบฝึกที่ ๓๔ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กน
  • แบบฝึกที่ ๓๕ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กม
  • แบบฝึกที่ ๓๖ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ เกย
  • แบบฝึกที่ ๓๗ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ เกอว
  • แบบฝึกที่ ๓๘ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก
  • แบบฝึกที่ ๓๙ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กด
  • แบบฝึกที่ ๔๐ อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กบ
  • แบบฝึกที่ ๔๑ อ่านผันวรรณยุกต์คำอักษรกลางที่มีตัวสะกด


รีวิวโดยนักเขียน : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย

ผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือออกแตกฉานและคล่องแคล่ว จึงได้จัดทำหนังสือฝึกอ่านภาษาไทยขึ้นมาชุดหนึ่ง มี ๓ เล่ม คือ หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มกลาง หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนใช้เป็นคู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เนื้อหาในหนังสือชุดนี้ได้จัดเรียงลำดับแบบฝึกไว้ตั้งแต่ แบบฝึกที่ ๑-๔๘ ตามลำดับความยากง่าย โดยหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น (แบบฝึกที่ ๑-๑๓) สามารถใช้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยหรืออนุบาลได้ตามที่ครูหรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มกลาง (แบบฝึกที่ ๑๔-๓๒) เหมาะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย (แบบฝึกที่ ๓๓-๔๘) เหมาะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นอกจากนี้แต่ละเล่มได้เพิ่มเติมคำ ข้อความ คำคล้องจอง และบทร้อยกรอง เป็นเนื้อหาที่เสริมเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น

ชัยวัฒน์ สีแก้วข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว