หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น

อ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านได้คล่องแคล่ว
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น

หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น

คู่มือประจําตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว ฝึกอ่านพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว, ฝึกอ่านสระ, วรรณยุกต์และตัวเลข, คําในแม่ ก กา, อ่านผันวรรณยุกต์ในแม่ ก กา, ฝึกอ่านคําที่ประสมสระ -ะ ถึง สระ -ู, เสริมด้วยข้อความ ประโยค คําคล้องจอง และบทร้อยกรอง เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เหมาะสําหรับน้องๆ ระดับปฐมวัยหรืออนุบาล และบุคคลทั่วไป ที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย หรือต้องการย้ำพื้นฐานภาษาไทยให้แน่นขึ้น รวมถึงครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ตามความเหมาะสม


สารบัญ : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น

  • แบบฝึกที่ ๑ อ่านพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
  • แบบฝึกที่ ๒ อ่านสระ
  • แบบฝึกที่ ๓ อ่านวรรณยุกต์ และตัวเลข
  • แบบฝึกที่ ๔ อ่านคำในแม่ ก กา
  • แบบฝึกที่ ๕ อ่านผันวรรณยุกต์คำในแม่ ก กา
  • แบบฝึกที่ ๖ อ่านคำที่ประสมสระ -ะ
  • แบบฝึกที่ ๗ อ่านคำที่ประสมสระ -า
  • แบบฝึกที่ ๘ อ่านคำที่ประสมสระ -ิ
  • แบบฝึกที่ ๙ อ่านคำที่ประสมสระ -ี


รีวิวโดยนักเขียน : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น

ผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือออกแตกฉานและคล่องแคล่ว จึงได้จัดทำหนังสือฝึกอ่านภาษาไทยขึ้นมาชุดหนึ่ง มี ๓ เล่ม คือ หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มกลาง หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนใช้เป็นคู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เนื้อหาในหนังสือชุดนี้ได้จัดเรียงลำดับแบบฝึกไว้ตั้งแต่ แบบฝึกที่ ๑-๔๘ ตามลำดับความยากง่าย โดยหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น (แบบฝึกที่ ๑-๑๓) สามารถใช้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยหรืออนุบาลได้ตามที่ครูหรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มกลาง (แบบฝึกที่ ๑๔-๓๒) เหมาะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย (แบบฝึกที่ ๓๓-๔๘) เหมาะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นอกจากนี้แต่ละเล่มได้เพิ่มเติมคำ ข้อความ คำคล้องจอง และบทร้อยกรอง เป็นเนื้อหาที่เสริมเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น

ชัยวัฒน์ สีแก้วข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว