เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

ครอบคลุมเศรษฐกิจมหภาคในทุกด้าน อ่านสนุกและน่าติดตาม ด้วยภาษาที่ง่ายๆ และสํานวนที่กระชับ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

310.00 บาท

263.50 บาท

"คุณประหยัดไป 46.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่ผมสอนในวิชาเศรษฐกิจโลก หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากสอนที่เชียงใหม่แล้ว ยังเป็นวิชาที่สอนที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศ เมียนมาเป็นจำนวน 3 รุ่น (2015-2017) เนื้อหาบางส่วนเป็นเรื่องที่ไปบรรยายหัวข้อพื้นฐานเศรษฐกิจโลก หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันรุ่นปีที่ 17 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและยังใช้เนื้อหาจากการบรรยายวิชา เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และการบรรยายธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ ที่เคยบรรยายในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ให้กับหลักสูตร MBA และ Mini MBA ต่างๆ ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

พิสิฐ ลี้อาธรรม


สารบัญ : เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

  • บทที่ 1 พื้นฐานเศรษฐกิจโลก (World Economic Fundamentals)
  • บทที่ 2 ปัจจัยการผลิต: แรงงาน (Labor)
  • บทที่ 3 ปัจจัยการผลิต: ทุน (Capital)
  • บทที่ 4 ปัจจัยการผลิต: เทคโนโลยี (Technology)
  • บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (World GDP)
  • บทที่ 6 ดุลการชำระเงินโลก (World's Balance of Payments)
  • บทที่ 7 เงินสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve)
  • บทที่ 8 องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ (International Organizations for Trade and Finance)

เนื้อหาปกหลัง : เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

“เต็มไปด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง อ่านแล้วเจริญความรู้ เจริญปัญญา วางไม่ลงเลย ชวนให้ติดตามตลอดเวลา เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง ได้ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง จบได้ในเล่มเดียวนี้ แนะนําอย่างยิ่งให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ” - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ครอบคลุมเศรษฐกิจมหภาคในทุกด้าน อ่านสนุกและน่าติดตาม ด้วยภาษาที่ง่ายๆ และสํานวนที่กระชับ สําหรับผู้อ่านทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎี สามารถเห็นภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้เข้าใจสาเหตุและผล กระตุ้นการตื่นตัวอย่างเป็นรูปธรรมถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล" - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์wงศ์ อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้อมูลเพิ่มเติม : เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว