แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4

แบบฝึกช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

225.00 บาท

213.75 บาท

"คุณประหยัดไป 11.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4

หนังสือแบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4 นี้จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบประจำบทเรียน คณิตศาสตร์ว่าด้วยศาสตร์แห่งการคิดคำนวณ เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวิชาที่ต้องหมั่นฝึกทบทวนและทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นวิชาที่ยากและมีกระบวนการคิดหลายขั้นตอน อย่างไรก็ตามความงามของคณิตศาสตร์คือการฝึกให้เราคิดอย่างเป็นขั้นตอนและมีเหตุมีผล

ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งได้ด้วยตนเอง สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้และเกิดทักษะในการคิดคำนวณ โดยที่ฝึกปฏิบัติและประเมินตนเองได้จากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง

อ.สุนันทา ชมภูศิลป์ 


สารบัญ : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4

  • บทที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 3 เรื่อง การคูณและการหาร
  • บทที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
  • บทที่ 5 เรื่อง เวลา
  • บทที่ 6 เรื่อง เศษส่วน
  • บทที่ 7 เรื่อง ทศนิยม
  • บทที่ 8 เรื่อง มุม
  • บทที่ 9 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว