เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 2 นี้มี 15 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

85.00 บาท

80.75 บาท

"คุณประหยัดไป 4.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ


สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

  • บทที่ 1 หนึ่ง สอง สาม
  • บทที่ 2 สวัสดีคุณครู
  • บทที่ 3 หนึ่ง หนึ่ง สาม
  • บทที่ 4 เพื่อนรัก
  • บทที่ 5 บททบทวน
  • บทที่ 6 นี่คืออะไร
  • บทที่ 7 นั่นคืออะไร
  • บทที่ 8 นี่เป็นของใคร


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 2 นี้มี 15 บท ประกอบด้วยคำศัพท์จำนวน 100 คำ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา โดยในแต่ละบทผู้เรียนสามารถฝึกฝน และทบทวนทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบการฟัง การโยงเส้นจับคู่ระหว่างเสียงสัทอักษรพินอินและภาพประกอบ การฝึกเขียนตามขีดลำดับอักษรจีนที่ถูกต้อง การจดจำคำศัพท์โดยฝึกเขียนเป็นคำและเป็นประโยคสั้นๆ การฝึกเขียนสัทอักษรพินอินโดยดูจากภาพประกอบ การเติมคำลงในช่องว่าง โดยเลือกจากประโยคที่ให้ และการตอบคำถาม

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 2 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว