เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 1 นี้มี 12 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

75.00 บาท

71.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)


รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ


สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

  • บทที่ 1 เสียงสระ
  • บทที่ 2 โทนเสียง 4 เสียง
  • บทที่ 3 สวัสดี
  • บทที่ 4 สวัสดีตอนเช้า
  • บทที่ 5 ลาก่อน
  • บทที่ 6 อรุณสวัสดิ์
  • บทที่ 7 บททบทวน
  • บทที่ 8 ฉันคือปัญญา
  • บทที่ 9 คุณชื่ออะไร


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 1 นี้มี 12 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา โดยในแต่ละบทผู้เรียนสามารถฝึกฝน และทบทวนทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบการฟัง การโยงเส้นจับคู่ระหว่างเสียงสัทอักษรพินอินและภาพประกอบ การฝึกเขียนตามขีดลำดับอักษรจีนที่ถูกต้อง การจดจำคำศัพท์โดยฝึกเขียนเป็นคำและเป็นประโยคสั้นๆ การฝึกเขียนสัทอักษรพินอินโดยดูจากภาพประกอบ การเติมคำลงในช่องว่าง โดยเลือกจากประโยคที่ให้ และการตอบคำถาม เป็นต้น

นานมีบุ๊คส์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 1 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว