คู่มือเตรียมสอบ ชั้นประทวน (สตม.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6, ปวช. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวจบ

รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่มาทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ชั้นประทวน (สตม.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6, ปวช. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวจบ

คู่มือเตรียมสอบ ชั้นประทวน (สตม.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6, ปวช. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวจบ

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทํางาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทําขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนําความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียง คู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรการสอบ ความรู้ เนื้อหาสาระมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลักสูตรสอบ การจัดทําคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่มาทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนําเสนอต่อผู้ที่ ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร

อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ชั้นประทวน (สตม.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6, ปวช. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวจบ

  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523
  • พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2541
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2554
  • เฉลยแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ชั้นประทวน (สตม.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6, ปวช. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวจบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ ชั้นประทวน (สตม.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6, ปวช. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวจบ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว