พุทธวจนะในธรรมบท

ธรรมบท เป็นคาถา หรือคำประพันธ์ที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงในโอกาสต่างๆ แก่บุคคลต่างระดับความรู้ พระธรรมสังคหกาจารย์ได้รวบรวมไว้เป็นหมวหนึ่งในจำนวน ๑๕ หมวด ของขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก มีทั้งหมด ๔๒๓ คาถาแบ่งเป็น ๒๖ วรรค

การแบ่งวรรค แบ่งตามเนื้อหาของธรรมที่ตรัสสอน เช่น เรื่องบุญกับบาป เวรกับการไม่จองเวร จัดไวในหมวดเดียวกัน เรียกว่า ยมกวรรค(หมวดคู่)เป็นต้น แต่ละคาถามีความไพเราะทางฉันทลักษณ์และมีความลึกซึ้งกินใจมากเนื้อหาของธรรมไม่สูงจนเกินไป สามารถนำเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธวจนะในธรรมบท

ธรรมบท เป็นคาถา หรือคำประพันธ์ที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงในโอกาสต่างๆ แก่บุคคลต่างระดับความรู้ พระธรรมสังคหกาจารย์ได้รวบรวมไว้เป็นหมวหนึ่งในจำนวน ๑๕ หมวด ของขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก มีทั้งหมด ๔๒๓ คาถาแบ่งเป็น ๒๖ วรรค

การแบ่งวรรค แบ่งตามเนื้อหาของธรรมที่ตรัสสอน เช่น เรื่องบุญกับบาป เวรกับการไม่จองเวร จัดไวในหมวดเดียวกัน เรียกว่า ยมกวรรค(หมวดคู่)เป็นต้น แต่ละคาถามีความไพเราะทางฉันทลักษณ์และมีความลึกซึ้งกินใจมากเนื้อหาของธรรมไม่สูงจนเกินไป สามารถนำเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตจริงข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธวจนะในธรรมบท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธวจนะในธรรมบท ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พุทธวจนะในธรรมบท