พระมหาชนก (ปกอ่อนสีฟ้า) (พิมพ์ใหม่)

ผู้เขียน: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพิมพ์: วังสวนจิตรลดา

หมวดหมู่: หนังสือพระราชนิพนธ์ , พระราชนิพนธ์,พระนิพนธ์

2 รีวิว เขียนรีวิว

300.00 บาท

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 36 แต้ม

พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยบารมีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จนกระทั่งได้ทรงครองราชสมบัติ และนำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามาร < แสดงน้อยลง พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยบารมีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จนกระทั่งได้ทรงครองราชสมบัติ และนำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามาร

Tags: ศาสนา , ธรรมะ , ทศชาติชาดก , Mahajanaka , ความเพียรพยายาม , ในหลวง

300.00 บาท

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 36 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
178 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.6 x 20.9 x 0.9 CM
น้ำหนัก
0.346 KG
บาร์โค้ด
9786162070815

รายละเอียด : พระมหาชนก (ปกอ่อนสีฟ้า) (พิมพ์ใหม่)

พระมหาชนก (ปกอ่อนสีฟ้า+พิมพ์ใหม่)

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธนฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยาน ในกรุงมิถิลา เรื่องมีใจความว่า ที่ทางเข้าสวนหลวงมีตันมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชา แล้วเสด็จเยี่ยมอุทยาน เมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดี ถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนตันที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งอยู่ตระหง่าน แสดงว่าสิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒) และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงจากมหาชนกชาดก ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

 

พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยบารมีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จนกระทั่งได้ทรงครองราชสมบัติ และนำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ

 

มาถึงตอนเรื่องต้นมะม่วง พระบาทสมแด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมกขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะว่าได้ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วน กล่าวคือข้าราชบริพาร "นับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้า และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น ไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญา ยังไม่เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเอง จึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จ" อนึ่ง พระมหาชนกยังต้องทรงปรารภเรื่องการอนุบาลต้นมะม่วงตามวิธีสมัยใหม่ เก้าวิธีอีกด้วย

ด้วยประการเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดก ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน โดยที่พระราชดำริว่า พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมได้ง่ายกว่าหากได้ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อน

 

รูปที่ประกอบเรื่องเป็นฝีมือของศิลปินไทย ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังความคิดอย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายทอดความงามของเรื่องนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย


 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระมหาชนก (ปกอ่อนสีฟ้า) (พิมพ์ใหม่)

หนังสือเรื่องพระมหาชนกหนังสือนอกเวลาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พระมหาชนก เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระมหาชนกทรงกระทำความเพียรโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ อันเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องเดิมให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของการศึกษา ที่ทำให้คนทุกหมู่เหล่าเจริญทั้งทางสติปัญญาและวิชาการ เพื่อจะได้สำนึกถึงผลประโยชน์อันแท้จริง ทั้งของส่วนตนและส่วนรวม พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย ผู้อ่านจะได้อรรถรสทั้งทางวรรณกรรมและทางภาษาควบคู่กันไป และยังมี ภาพแผนที่ฝีพระหัตถ์ ประกอบเรื่องด้วยถึง 4 ภาพ พร้อมภาพประกอบจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงของประเทศด้วย

รีวิว


5.0
2 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading