How to Write a Business Plan ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ

แผนธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นในการระดมทุนเพื่อกิจการก่อตั้งใหม่, ขายกิจการ หรือเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานในอนาคต ถ้าปราศจากแผนธุรกิจก็ไม่มีธนาคาร ไม่มีแหล่งเงินเพื่อการลงทุนไม่มีสำนักเงินใดๆ จะพิจารณาสนับสนุนการเงินที่ก่อตั้งใหม่ หรือการขยายกิจการ

ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ ให้คำแนะนำที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิผล โดยจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการเขียนแผนธุรกิจทีละขั้นตอนและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ เช่น โครงสร้างของแผนธุรกิจ, ภูมิหลังทางธุรกิจ, ตลาด, ทักษะและประสบการณ์การบริหารงาน, ข้อเสนอ, พยากรณ์การขาย, ข้อมูลการเงิน ฯลฯ พร้อมคำแนะนำการเขียนแผนธุรกิจเพื่อใช้ภายในองค์กร และเพื่อการขายกิจการ ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ จะช่วยให้คุณเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้องได้ผลตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : How to Write a Business Plan ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ

แผนธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นในการระดมทุนเพื่อกิจการก่อตั้งใหม่, ขายกิจการ หรือเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานในอนาคต ถ้าปราศจากแผนธุรกิจก็ไม่มีธนาคาร ไม่มีแหล่งเงินเพื่อการลงทุนไม่มีสำนักเงินใดๆ จะพิจารณาสนับสนุนการเงินที่ก่อตั้งใหม่ หรือการขยายกิจการ

ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ ให้คำแนะนำที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิผล โดยจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการเขียนแผนธุรกิจทีละขั้นตอนและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ เช่น โครงสร้างของแผนธุรกิจ, ภูมิหลังทางธุรกิจ, ตลาด, ทักษะและประสบการณ์การบริหารงาน, ข้อเสนอ, พยากรณ์การขาย, ข้อมูลการเงิน ฯลฯ พร้อมคำแนะนำการเขียนแผนธุรกิจเพื่อใช้ภายในองค์กร และเพื่อการขายกิจการ ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ จะช่วยให้คุณเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้องได้ผลตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ


ข้อมูลเพิ่มเติม : How to Write a Business Plan ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : How to Write a Business Plan ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว