หนูน้อยขยับร่างกาย ชุด Bookstart เล่มแรกของหนู

ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา เรียนรู้กิริยาท่าทางต่างๆ ผ่านคำคล้องจอง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

75.00 บาท

71.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หนูน้อยขยับร่างกาย ชุด Bookstart เล่มแรกของหนู

หนูน้อยขยับร่างกาย ชุด Bookstart เล่มแรกของหนู

ช่วงวัยแรกเกิดถึง 3 ปีเป็นช่วงเวลาสําคัญแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสมองและร่างกาย หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้เด็กได้กระตุ้นทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจวัตรประจําวัน เช่น การอ่านหนังสือ การเล่น การร้องเพลง การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองตามวัย ก็จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย

สําหรับหนังสือภาพเรื่อง หนูน้อยขยับร่างกาย นี้ ได้รวบรวมกิริยาท่าทางของเด็กในช่วงวัยเตาะแตะ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงจากวัยทารกสู่วัยเด็กเล็ก มาถ่ายทอดเป็นคํากลอนสั้น ๆ เพื่อให้เด็กจดจําคําศัพท์ได้ง่าย และรู้จักชื่อเรียกของกริยาท่าทางต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยและสามารถนําคําศัพท์มาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน

ขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้ คุณครูหรือผู้ปกครองอาจกระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยการอ่านหนังสือให้ฟัง โดยใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนพร้อมกับชี้ชวนให้ดูภาพในหนังสือ นอกจากนี้ หลังจากที่อ่านหนังสือจบควรชวนเด็กพูดคุยว่า เด็ก ๆ ชอบทํากิจกรรมอะไรเวลาอยู่ที่บ้านและโรงเรียน พร้อมทั้งชวนเล่นเกมตอบคําถาม เช่น ทําท่าทางให้เด็กทายคําศัพท์ หรือบอกคําศัพท์แล้วให้เด็กทําท่าทางให้ถูกต้อง ก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้คําศัพท์ได้อย่างสนุกสนาน และสร้างเสริมทักษะทางร่างกายด้านต่าง ๆ เช่น การมองเห็น การฟัง การพูด การเคลื่อนไหวร่างกาย ให้ทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักพิมพ์โลกหนังสือ


เนื้อหาปกหลัง : หนูน้อยขยับร่างกาย ชุด Bookstart เล่มแรกของหนู

เรียนรู้กิริยาท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ผ่านเรื่องราวน่ารักของหนูน้อยวัยเตาะแตะและคำคล้องจองแสนสนุก ช่วยเสริมทักษะด้านภาษาให้เด็กๆ จดจำคำศัพท์ได้ง่าย เหมาะสำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3ข้อมูลเพิ่มเติม : หนูน้อยขยับร่างกาย ชุด Bookstart เล่มแรกของหนู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูน้อยขยับร่างกาย ชุด Bookstart เล่มแรกของหนู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว