เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

ตรงทุกข้อ ออกทุกบท ด้วยแบบฝึกหัดเข้มข้น 100%
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

105.00 บาท

89.25 บาท

"คุณประหยัดไป 15.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นหนังสือที่รวบรวมแบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ของตนเองในแต่ละเรื่องที่เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน และผู้สอนสามารถใช้แบบทดสอบนี้วัดความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนการสอน และวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการสอน นอกจากนี้ในแบบทดสอบแต่ละ Unit มีข้อสอบที่วัดความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด


สารบัญ : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

  • Unit 1 Let's Speak
  • Unit 2 Let's Read
  • Unit 3 Myself
  • Unit 4 Around Us
  • Unit 5 Grammar

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL "สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100"ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว