การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

แยกเนื้อหาให้มีความแตกต่างจากเล่ม 1 อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลและกลยุทธ์ในธุรกิจบริการระดับการบริหารจัดการในตลาดพหุวัฒนธรรม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

หนังสือเรื่อง “การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม” เล่ม 2 นี้ ผู้เขียนได้แยกเนื้อหาให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลและกลยุทธ์ในธุรกิจบริการระดับการบริหารจัดการในตลาดพหุวัฒนธรรม โดยเริ่มจากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบริการ ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ นอกจากนี้แล้วยังมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ ที่ผู้บริหารในตลาดพหุวัฒนธรรมจําเป็นต้องศึกษา โดยเฉพาะเรื่องกลยุทธ์การจัดการด้านกระบวนการของธุรกิจบริการ ในเล่มนี้ได้ระบุชัดเจนว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของการบริหารธุรกิจในตลาดพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ลูกค้าประเมินว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพสูงสุด จึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาว่าการบริการที่มีคุณภาพนั้นจะต้องทําอย่างไร และเรื่องสําคัญของการดําเนินธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและพหุวัฒนธรรม เป็นข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมใหม่ในยุคการเปิดเสรีของระบบสารสนเทศ เพราะสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ทําให้นักบริหารต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ผู้บริหารจึงจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทํางาน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้านกลยุทธ์และแนวคิดการบริหารธุรกิจบริการในตลาดพหุวัฒนธรรม เชื่อว่าจะถูกนําไปใช้เป็นคัมภีร์สําหรับทุก ๆ ท่านที่กําลังศึกษาด้านนี้ในเชิงลึก เพราะการแสวงหาความรู้ทั้งจากประสบการณ์ของตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่รู้มาก่อน คือการเดินทางที่มั่นคงและปลอดภัย


คำนำ : การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

หนังสือ "การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม" เล่ม 2 นี้ ผู้เขียนได้แยกเนื้อหาให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเล่ม 1 นั้นเป็นข้อมูลเพื่อทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจพื้นฐานของการตลาดบริการในภาพรวมของพหุวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารและจัดการตลาดบริการสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตลาดบริการ นอกจากนี้แล้วยังต้องการให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการกำหนดลูกค้าเป้าหมายเนื่องจากมีความสำคัญต่อธุรกิจบริการ รวมทั้งเรื่องการบริหารสินค้าและบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่สำคัญยังมีเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องพื้นฐานในการกำหนดราคาสินค้า และเรื่องการบริหารช่องทางการตลาด

กฤษติกา คงสมพงษ์


สารบัญ : การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

  • บทที่ 1 การสื่อสารการตลาดบริการ (Promotion Strategy)
  • บทที่ 2 การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจบริการ (People Strategy)
  • บทที่ 3 กลยุทธ์กระบวนการของธุรกิจบริการ (Process Strategy)
  • บทที่ 4 กลยุทธ์การบริหารหลักฐานทางกายภาพของการบริการ (Physical Evidence Strategy)
  • บทที่ 5 การให้บริการอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)
  • บทที่ 6 สภาพแวดล้อมใหม่ในยุคการปิดเสรีของระบบสารสนเทศ (Borderless Information Technology) 


ข้อมูลเพิ่มเติม : การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว