เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (ใหม่)

พิชิตเกรด 4 ด้วยการ ติวเนื้อหา + แบบฝึกหัด + แบบทดสอบทุกบทพร้อมสูตรลัดในเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

139.00 บาท

132.05 บาท

"คุณประหยัดไป 6.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (ใหม่)


รายละเอียด : เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (ใหม่)

เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (ใหม่)

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มี 1) พื้นฐาน ความรู้เดิมไม่แน่น 2) มีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนไม่ดีพอ 3) ต้องการใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนน้อยๆ 4) ต้องการฝึกฝนโจทย์ต่างๆ ให้ชํานาญ และ 5) ต้องการดัน! เกรดเฉลี่ยของตนเอง (ให้พุ่งจนได้เกรด 4) ซึ่งการพัฒนาความรู้ของตนเองให้คงทนนั้นการศึกษาและการฝึกฝนโดยทําแบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ผู้เขียนมุ่งให้ผู้ศึกษาทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากแบบฝึกหัดฉบับนี้อย่างเต็มที่ นําพาท่านไปสู่ผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้คาดหวัง และบังเกิดความรักในการเรียนคณิตศาสตร์

ณัฏฐ์ธนิน ลูกเสือถิรา


สารบัญ : เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (ใหม่)

  • บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
  • บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  • บทที่ 4 สถิติ (1)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว