VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนอาชีวะจบแล้วมีงานทำ...เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ!
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

235.00 บาท

223.25 บาท

"คุณประหยัดไป 11.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นการศึกษาแนวคิด แนวการทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ที่นำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้เห็นผลจริง ผลักดันงานด้านอาชีวศึกษา จนก้าวหน้า สู่มิติใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรียนทางด้านนี้ เพราะจบไปมีอาชีพทันที มีหลักคิดในการทำงานที่สามารถเป็นต้นแบบให้นักทำงานรุ่นใหม่นำไปใช้ และที่สำคัญ น่าจะเป็นคู่มือของคนในวงการศึกษา ที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติให้เห็นผล เป็นคู่มือให้ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา กับข้อมูล Big Data ที่เชื่อมโยงคนในวงการศึกษาและผู้ประกอบการทั้งประเทศเข้าด้วยกัน


สารบัญ : VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • ประวัติ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ความทรงจำที่ประทับใจ
  • รู้จัก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • มิติใหม่ อาชีวศึกษา
  • มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

เนื้อหาปกหลัง : VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นยุคสมัยที่การศึกษาไทยก้าวหน้า และเป็นรูปธรรม จับต้องได้ เพราะเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยเฉพาะเรื่องการอาชีวศึกษา เพราะเป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง การอาชีวศึกษาจึงนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา ที่ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน...อย่างแท้จริง และนี่คือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวการศึกษาที่น่าอ่านที่สุด!รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยผมได้มีโอกาสเข้าเป็นคณะทำงานของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ พบว่า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการอาชีวศึกษา จนเกิดมิติใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะมาเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในประสบการณ์การรับราชการครู พนักงานบริษัทเอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับ พบว่าการพัฒนาการศึกษาของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือหลักในการทำงาน การขับเคลื่อนนโยบายหรือหลักในการทำงาน การขับเคลื่อนนโยบายทำให้เกิดจริงโดยเร็วนั้นน่าสนใจมาก และเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางการทำงานให้กับนักทำงานท่านอื่นๆ และเพื่อให้ประชาชนรับทราบเรื่องราวของการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนคนไทยในยุคที่โลกกำลังพัฒนาไปข้างหน้าและการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ผมจึงได้ขออนุญาต พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยได้รวบรวมผลงาน เรื่องราว จากการติดตามการทำงาน และจากเอกสารต่างๆ ซึ่งท่านได้อนุญาต แต่เพื่อให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้ "วัฒน์ระวี" ซึ่งเป็นนักเขียน และเปรียบเสมือนลูกศิษย์ของผม เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราชข้อมูลเพิ่มเติม : VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : VOCATIONAL STRONG มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว