หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

หิโตปเทศคือนิทานสุภาษิตสอนใจโบราณของอินเดียอิงอาศัยหลักศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา มีต้นรากมาจากคัมภีร์ปัญจตันตระซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

หิโตปเทศ คือ นิทานสุภาษิตสอนใจโบราณของอินเดีย อิงอาศัยหลักศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา มีต้นรากมาจากคัมภีร์ปัญจตันตระ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แปลเป็นภาษาเก่าแก่ต่างๆ ได้แก่ สันสกฤต ละติน อาหรับ ฮิบรู กรีก และภาษายุโรปหลายชาติ เช่น เยอรมัน อังกฤษ ให้ความคิดแก่ผู้อ่านด้วยวิธีการเปรียบเทียบที่ยังคงนามาใช้ได้จนปัจจุบัน แปลโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสาคัญสองท่าน ซึ่งหนึ่งนั้นยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสาคัญของโลกเมื่อปี ๒๕๓๑


สารบัญ : หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

  • บทนำ
  • การผูกมิตร
  • การแตกมิตร
  • การสงคราม
  • ความสงบ

เนื้อหาปกหลัง : หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

นักปราชญ์ยุโรปผู้ชำนาญทางวรรณคดีพากย์อังกฤษลงสันนิษฐานว่าต้นรากของคัมภีร์นี้อิงอาศัยหลักในพุทธศาสน์เปนที่ตั้ง ต่อมามีผู้แก้ตัดเสริมตามอัตโนมัติ พยานคือฉะบับภาษาเยอรมันยังใกล้เคียงกับฉะบับเดิมมากกว่าฉะบับสันสกฤตในเวลานี้. (ฉะบับเยอรมันนั้นถ่ายจากภาษาลติน ในศตกะที่ ๑๕ ล.ค. ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ฉะบับภาษาลตินถ่ายจากฉะบับภาษาอาหรับๆ จากฉะบับภาษาสันสกฤต). ฉะบับภาษาอาหรับได้มีแล้วในศตกะที่ ๙ ล.ค. (ราว พ.ศ. ๑๔๐๐), ต่อมาถ่ายเปนภาษาหิบรู(ยิว) และภาษากรีก, จากนั้นจึงมีผู้แปลสู่ภาษายุโรปแพร่หลายไปเกือบทุกประเทศที่เจริญ, แต่ผู้ซึ่งถ่ายเปนภาษาอังกฤษให้ชื่อใหม่ว่า Pilpay's Fable = นิทานของปีลเป.

ว่าโดยเนื้อความ หิโตปเทศเปนสุภาษิตโบราณจับใจน่าอ่านกำหนด ; แม้เปนเรื่องซึ่งปรุงขึ้นครั้งสมัยดึกดำบรรพ์ แต่ก็มีข้อความที่เปรียบเทียบชักอ้างถูกแท้จริง ฟังได้ทุกกาลทุกสมัย และไม่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงอาจเรียกได้ว่า สุภาษิตสบสมัย, เปนเรื่องที่ควรเปนสมบัติอันวิเศษของนักนีติคดีทั่วไป.

เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป (ตุลาคม ๒๔๖๔)รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

"พระจันทร์จะงดการส่องแสงเข้าไปในบ้านของคนจัณฑาลก็หาไม่" แม้สรรพคุณของหิโตปเทศ หนังสือโบราณพันปีเล่มนี้ จะประจักษ์แก่นักอ่านในโลกตะวันออกและตะวันตกดังคำนำ คำแถลง และแจ้งความของสำนักพิมพ์ในการจัดพิมพ์ที่ผ่านมาอยู่แล้ว หากในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เรายังใคร่ขอสรุปเพื่อเชื้อเชิญนักอ่านปัจจุบันในโลกยุคดิจิตอลสักเล็กน้อย สิ่งที่น่าพิศวงก็คือ หนังสือเล็กๆ ทรงคุณค่ามหาศาล อันมีตัวแสดงทั้งเทพเจ้า นักบุญ กษัตริย์ ปุถุชน และเดรัจฉานนานาเล่มนี้ อมความรู้จากคัมภีร์โบราณหลายเล่ม และเผยแสดงทั้งสัจธรรม พรหมธรรม อกุศลกรรม เล่ห์กล กุศโลบาย ความวิบัติ รหัสยนัย ฯลฯ ทวีป แดนกำเนิดแสงสว่างทางปัญญา เล่าบรรยายคติตำนาน เปรียบเทียบด้วยเหตุการณ์ธรรมดาไปจนเหตุการณ์สะท้านใจอย่างแยบยล ทั้งในความเป็นคนเป็นมนุษย์ เป็นประมุขเป็นผู้ปกครอง และผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งพ้นสุขทุกข์สิ้นเชิง ทั้งนี้ ด้วยวิธีทางภาษาอันเลิศ

สำนักพิมพ์ศยามข้อมูลเพิ่มเติม : หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว