GO Digital : Digital Government : Security (ฟรี)

 • ผู้เขียน : DEPA
 • สำนักพิมพ์ : DEPA
 • ประเภทของสินค้า : E-Books
 • บาร์โค้ด : 9000053920
Go Digital Thailand Magazine ฉบับนี้เป็นสื่อภายใต้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ในฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องระบบความปลอดภัย หรือ Security ส่วนหนึ่งของคอนเซ็ปต์ SIGMA ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงฯ โดยย่อมาจาก Security Infrastructure Government Manpower Application
จำนวน :

1

รายละเอียด

Go Digital Thailand Magazine ฉบับนี้เป็นสื่อภายใต้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ในฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องระบบความปลอดภัย หรือ Security ส่วนหนึ่งของคอนเซ็ปต์ SIGMA ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงฯ โดยย่อมาจาก Security Infrastructure Government Manpower Application

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว