ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

190.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 28.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (1) คือเงินได้เนื่องจากค่าจ้างแรงงาน มาตรา 40 (2) คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือจากการรับทำงานให้ และมาตรา 40 (3) คือเงินได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์นั้นสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนค่าลดหย่อนสามารถหักผู้มีเงินได้ คู่สมรส และบุตรในจำนวนเงินที่สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพยิ่งขึ้น จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สถาบันของเอกชน สถาบันราชภัฏทุกแห่ง ผู้ทำงานด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้


คำนำ : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาภาษีอากรให้เข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็วเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ ทุกบทเมื่อจบเนื้อหาจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทไว้ฝึกฝนเพิ่มความเข้าใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล


สารบัญ : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
  • บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
  • บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  • บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  • บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
  • บทที่ 6 อากรแสตมป์ (Stamp Duty)


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว