การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)

เนื้อหาแต่ละบทอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนการคำนวณอย่างละเอียด อีกทั้งยังให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์อีกด้วย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

315.00 บาท

299.25 บาท

"คุณประหยัดไป 15.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารคือการตัดสินใจ เพราะในการตัดสินใจแต่ละเรื่องย่อมมีทางเลือกได้หลายทาง ผู้บริหารที่ฉลาดจึงต้องการข้อมูลรวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีเพื่อประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด และเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก็คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ในปัจจุบันหน่วยงานหลายฝ่ายในองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือไม่ก็ตาม อาทิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและวางแผน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัสดุคงคลัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยเนื้อหาในแต่ละบทอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนการคำนวณอย่างละเอียด รวมทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ตำรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่มนี้จึงเป็นตำราการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหาร การผลิต และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งใช้เป็นตำราเรียนในวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิจัยดำเนินงาน การวิจัยขั้นดำเนินงานวิทยาการจัดการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ


คำนำ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวแบบเชิงปริมาณที่ช่วยในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการผลิตและการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจหลักการ การสร้างตัวแบบ วิธีการคำนวณประโยชน์ ข้อจำกัด รวมทั้งรูปแบบปัญหาที่จะนำแบบนั้นๆ ไปใช้

รูปแบบการนำเสนอตัวแบบต่างๆ จะเน้นการอธิบายอย่างง่ายๆ มีตัวอย่างประกอบ และแสดงขั้นตอนการคำนวณอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ช่วยในการคำนวณตัวแบบต่างๆ เพื่อตัดภาระการคำนวณที่ยุ่งยากออกไป เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการคำนวณมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้มีการนำเอาเทคนิคเชิงปริมาณเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินงานอย่างแพร่หลาย

รองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช


สารบัญ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น
  • บทที่ 3 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น
  • บทที่ 4 ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
  • บทที่ 5 ตัวแบบการขนส่ง
  • บทที่ 6 ปัญหาการกำหนดงาน
  • บทที่ 7 ตัวแบบพัสดุคงคลัง
  • บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิค PERT และ CPM
  • บทที่ 9 ตัวแบบแถวคอย


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว