คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก

สรุปเนื้อหาที่ต้องรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 และแบบทดสอบเข้ม พร้อมเฉลย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

210.00 บาท

199.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ การเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนชั้นนำ และการจัดทำข้อสอบที่มีมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทบทวนความรู้ทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 วิชาหลัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ป.6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหา 4 วิชาหลัก พร้อมด้วยแนวข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของทั้ง 4 วิชาในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และมีการเสริมสร้างความรู้ที่เป็นปัจจุบันให้แก่นักเรียน ซึ่งข้อสอบมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6

โดยนักเรียนสามารถใช้หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก เล่มนี้ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 หรือใช้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบท้ายบทเรียน เตรียมสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และใช้เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ได้เป็นอย่างดี การใช้หนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น นักเรียนควรหมั่นทบทวนความรู้ ทำแบบฝึกหัดและฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายวิชาการ บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 4 วิชาหลัก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว