รวมแนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

ใหม่ล่าสุด สำหรับ สายวิชาการและสายทั่วไปทุกตำแหน่ง (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา ทั่วประเทศ)
จำนวน :

1

155.00 บาท

147.25 บาท

"คุณประหยัดไป 7.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมแนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

รวมแนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

เอกสารประกอบการเตรียมตัวสอบรับราชการท้องถิ่นเล่มนี้ จัดทำขึ้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อใช้เป็นข้อมูล หรือแนวทางในการเตรียมตัวสอบภาค ก ท้องถิ่น (ซึ่งใช้สอบได้ทุกตำแหน่งและรวมทั้งครูผู้ช่วยท้องถิ่น) ซึ่งเพียงพอและครอบคลุมทุกประเด็น เจาะลึกอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย หรือไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมตัวสอบ โดยสามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนก่อนเข้าสอบในสนามจริงได้

คณะผู้จัดทำ wisdom Academy Tutor


สารบัญ : รวมแนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช 2542
  • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช 2526
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542
  • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546


ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมแนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมแนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว