อานุภาพแห่ง การอุทิศ

ในหนังสือเรื่อง อานุภาพแห่ง “การอุทิศ” นั้น ผมได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้าน “การอุทิศส่วนบุญ และส่วนกุศล” ไม่ว่าจะเป็นการนำบุญไปให้คนเป็น ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือจะเป็นการนำบุญกุศลไปอุทิศให้คนตายที่เป็นญาติพี่น้องของพวกเราที่เสียชีวิตไปแล้ว คนในยุคโบราณเขาก็จะเรียกว่า “การกรวดน้ำ” นั่นแหละ ในหนังสือเล่มนี้ ได้มีเนื้อหาทางด้านการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่าง ๆ ได้ครบถ้วนกระบวนความหมดแล้ว รวมถึงยังได้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับ “บุญ” ที่เราอุทิศไปให้ถึงมือพวกญาติพี่น้องสายโลหิตของเราโดยทั่วถึงกัน และรวดเร็วที่สุดอีกด้วย ก็เหมือนกับที่ผมได้เขียนคำบรรยายสรุปไว้ตรงที่หน้าปกหนังสือว่า “การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้น ถ้าทำไม่ถูกวิธีการแล้ว ถึงอย่างไร อานุภาพก็ไปไม่ถึงมือผู้รับที่เป็นญาติสายโลหิตของพวกเราทุกคนเป็นแน่แท้” จึงมีแค่เพียงวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้น ที่จะนำพาและทำให้เกิด “อานุภาพแห่งการอุทิศ” ได้ ไม่มีวิธีการอื่น ๆ อีกแล้ว นอกเสียจากทำถูกต้อง อุทิศถูกต้อง และสุดท้าย วางใจให้ถูกต้อง เมื่อคุณผู้อ่านทำถูกต้องในทุก ๆ ขั้นตอนของการอุทิศ ถึงอย่างไร ญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับก็จะได้ “อานุภาพแห่งการอุทิศ” เป็นแน่นอนทีเดียวแล้วพวกเขาเหล่านั้น ก็จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงด้วย การลงมือช่วยเหลือจากพวกเราที่เป็นผู้อุทิศให้นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้คุณผู้อ่านจงศึกษาและเรียนรู้ในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติลงมือ “อุทิศบุญ” ไปให้ญาติของพวกเรา เพราะว่ามีแต่พวกเราที่เป็นญาติเท่านั้นที่ช่วยเขาเหล่านั้นได้ คนอื่น ๆ ใคร ๆ ก็ช่วยเขาไม่ได้ แล้วมีขุมทรัพย์เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่พวกเขาต้องการ ก็คือ “บุญกุศลจากการอุทิศ” ส่วนทรัพย์สินชิ้นอื่น ๆ พวกเขาไม่ต้องการเลยแม้แต่น้อย “บุญกุศล” จึงเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าและทรงพลังมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นใคร ๆ ก็ตามคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่ตายไปแล้ว ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งนั้น ยิ่งคนตายด้วยแล้ว ยิ่งรีบจำเป็นมาก ๆ สำหรับขุมทรัพย์ที่เรียกว่า “บุญกุศล” ขาดเสียไม่ได้เลย สุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้อ่านทุก ๆ คนจงทำบุญกุศลแล้วรีบอุทิศไปให้ญาติที่กำลังรอขุมทรัพย์จากเราอยู่แค่นี้ “อานุภาพแห่งการอุทิศ” ก็จะนำพาความสุขความเจริญรุ่งเรืองมามอบให้ทั้งเราและญาติผู้ล่วงลับให้พบเจอสุคติตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ สมชาย เชิดกลาง / นักเขียน
จำนวน :

1

รายละเอียด

ในหนังสือเรื่อง อานุภาพแห่ง “การอุทิศ” นั้น ผมได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้าน “การอุทิศส่วนบุญ และส่วนกุศล” ไม่ว่าจะเป็นการนำบุญไปให้คนเป็น ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือจะเป็นการนำบุญกุศลไปอุทิศให้คนตายที่เป็นญาติพี่น้องของพวกเราที่เสียชีวิตไปแล้ว คนในยุคโบราณเขาก็จะเรียกว่า “การกรวดน้ำ” นั่นแหละ ในหนังสือเล่มนี้ ได้มีเนื้อหาทางด้านการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่าง ๆ ได้ครบถ้วนกระบวนความหมดแล้ว รวมถึงยังได้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับ “บุญ” ที่เราอุทิศไปให้ถึงมือพวกญาติพี่น้องสายโลหิตของเราโดยทั่วถึงกัน และรวดเร็วที่สุดอีกด้วย ก็เหมือนกับที่ผมได้เขียนคำบรรยายสรุปไว้ตรงที่หน้าปกหนังสือว่า “การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้น ถ้าทำไม่ถูกวิธีการแล้ว ถึงอย่างไร อานุภาพก็ไปไม่ถึงมือผู้รับที่เป็นญาติสายโลหิตของพวกเราทุกคนเป็นแน่แท้” จึงมีแค่เพียงวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้น ที่จะนำพาและทำให้เกิด “อานุภาพแห่งการอุทิศ” ได้ ไม่มีวิธีการอื่น ๆ อีกแล้ว นอกเสียจากทำถูกต้อง อุทิศถูกต้อง และสุดท้าย วางใจให้ถูกต้อง เมื่อคุณผู้อ่านทำถูกต้องในทุก ๆ ขั้นตอนของการอุทิศ ถึงอย่างไร ญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับก็จะได้ “อานุภาพแห่งการอุทิศ” เป็นแน่นอนทีเดียวแล้วพวกเขาเหล่านั้น ก็จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงด้วย การลงมือช่วยเหลือจากพวกเราที่เป็นผู้อุทิศให้นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้คุณผู้อ่านจงศึกษาและเรียนรู้ในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติลงมือ “อุทิศบุญ” ไปให้ญาติของพวกเรา เพราะว่ามีแต่พวกเราที่เป็นญาติเท่านั้นที่ช่วยเขาเหล่านั้นได้ คนอื่น ๆ ใคร ๆ ก็ช่วยเขาไม่ได้ แล้วมีขุมทรัพย์เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่พวกเขาต้องการ ก็คือ “บุญกุศลจากการอุทิศ” ส่วนทรัพย์สินชิ้นอื่น ๆ พวกเขาไม่ต้องการเลยแม้แต่น้อย “บุญกุศล” จึงเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าและทรงพลังมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นใคร ๆ ก็ตามคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่ตายไปแล้ว ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งนั้น ยิ่งคนตายด้วยแล้ว ยิ่งรีบจำเป็นมาก ๆ สำหรับขุมทรัพย์ที่เรียกว่า “บุญกุศล” ขาดเสียไม่ได้เลย สุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้อ่านทุก ๆ คนจงทำบุญกุศลแล้วรีบอุทิศไปให้ญาติที่กำลังรอขุมทรัพย์จากเราอยู่แค่นี้ “อานุภาพแห่งการอุทิศ” ก็จะนำพาความสุขความเจริญรุ่งเรืองมามอบให้ทั้งเราและญาติผู้ล่วงลับให้พบเจอสุคติตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ สมชาย เชิดกลาง / นักเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว