การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบบัญชี และแนวทางการเลือกโปรแกรมบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

239.00 บาท

203.15 บาท

"คุณประหยัดไป 35.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมกำกับดูแลเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารได้นำไปใช้ประกอบการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในระบบ ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน

หนังสือ “การออกแบบระบบบัญชี” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้สนใจศึกษาระบบบัญชีได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบบัญชี เป้าหมายของการออกแบบระบบบัญชีและมีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารให้ศึกษาอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ทั้งระบบ หรือใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

รองศาสตราจารย์ดุษณีย์ ส่องเมือง


สารบัญ : การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

  • บทที่ 1 ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
  • บทที่ 2 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
  • บทที่ 3 สมุดบัญชี
  • บทที่ 4 การบันทึกบัญชี
  • บทที่ 5 การจัดทำรายงานการเงิน
  • บทที่ 6 ขั้นตอนการออกแบบระบบบัญชี
  • บทที่ 7 ระบบบัญชีซื้อสินค้าเชื่อ และส่งคืนสินค้า
  • บทที่ 8 ระบบบัญชีขายสินค้าเชื่อ และรับคืนสินค้า
  • บทที่ 9 ระบบบัญชีรับเงิน


ข้อมูลเพิ่มเติม : การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว