เทวตำนานในอริยวิถี

หลากทัศนะทางวรรณกรรม อันสะท้อนความเกื้อกูล ระหว่างพุทธะกับเทววิถี
จำนวน :

1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เทวตำนานในอริยวิถี

เทวตำนานในอริยวิถี

"เทวตำนาน" หรือ "เทพปกรณัม" (Mythology) เป็นศิลปะทางวรรณกรรมที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญาการจัดสมดุลระหว่างคน สัตว์ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บริบทางสังคมที่ผันแปรไปตามแต่ละยุคสมัยในหลากรูปแบบ เช่น มหากาพย์ วรรณคดี บทกวี ลำนำเพลง นิทานพื้นบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมอันหลอมรวมกันระหว่างผี พราหมณ์ พุทธ ในสังคมที่มีความหลากหลายดังเช่นสยาม ที่สะท้อนความปรับเปลี่ยนในพลังอำนาจและบทบาทของเทพ จากอำนาจการพึ่งพาไปสู่พลังธรรมชาติคือกฏแห่งกรรมและไตรลักษณ์ ในพุทธตำนานจึงมักปรากฏเรื่องของเล่าเทวะผู้ยังมิได้รอดพ้นจากภัยในวัฏฏะที่รัก โลภ โกรธ หลงดั่งปุถุชน หากแต่ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ขวนขวายการฟังธรรม บำรุงพระศาสนา และช่วยเหลือเกื้อกูลสาธุชนให้ได้เห็นทางธรรม แม้มิใช่ที่พึ่งอันประเสริฐสุด แต่เทวะย่อมอยู่ในฐานะคุรุผู้อารี ดังนั้น การสักการบูชาเทวะอันงดงามจึงเป็นการน้อมจิตพิจารณาดั่งอนุสติเพื่อให้ไปสุดทางธรรมที่ยิ่งกว่า นั่นคืออริยบุคคลผู้มุ่งสู่พระนิพพาน


สารบัญ : เทวตำนานในอริยวิถี

  • 1. โลกวิวรณปาฏิหาริย์
  • 2. ท้าวจตุโลกบาล
  • 3. ท้าวสักกะ
  • 4. ณ ดาวดึงส์
  • 5. สุธรรมาเทวสภา
  • 6. เทพบริวารแห่งท้าวสักกะ
  • 7. อสุรา
  • 8. พระกุมมเทวา


ข้อมูลเพิ่มเติม : เทวตำนานในอริยวิถี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เทวตำนานในอริยวิถี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว