คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

เจาะเนื้อหา พ.ร.บ. ที่กำหนด เจาะแนวข้อสอบที่กำหนดในการสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบายเพื่อให้ผู้ที่สอบเตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมก่อนการทำข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

229.50 บาท

"คุณประหยัดไป 40.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สําหรับตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบันฯ ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มเป็นการเจาะเนื้อหา พ.ร.บ. ที่กําหนด และเจาะแนวข้อสอบ ที่กําหนดในการสอบพร้อมคําเฉลยอธิบายเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทําข้อสอบ

ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

  • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขฉบับที่ 5 2543
  • พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
  • พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534
  • พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2534
  • เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระเงินภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ