หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน

หน้าที่หลักของการศึกษาคือพัฒนาคุณภาพของบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดคือครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษาเป็นหลัก
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

200.00 บาท

170.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน

หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน

หน้าที่หลักของการศึกษาคือพัฒนาคุณภาพของบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดคือครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้น ทุกท่านต้องคิดให้ลึก ให้ไกลอย่างสร้างสรรค์ อย่าคิตตามผู้อื่น หากผู้บริหารตระหนักถึงกระแสสังคมและทิศทางที่ควรจะดําเนินไป ก็จะสามารถใช้กลยุทธ์การบริหารงานที่เน้นคุณภาพของงานวิชาการ สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะขั้นสูง และมีรูปแบบที่จะทําให้พวกเขาเป็นผู้สร้างงานที่สร้างสรรค์และมีผลิตภาพ (Creative and Productive People) คือคิดเป็นและผลิตได้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ตาม


คำนำ : หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน

ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามงานของผู้เขียนมาโดยตลอด คงแปลกใจที่เห็นชื่อเรื่องของการพิมพ์ครั้งนี้ว่า “หลักคิดการจัดการหลักสูตรและการสอน” ที่มีคําว่า “หลักคิด” เพิ่มเติมนั้นก็เพราะในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้เสนอให้สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ เผยแพร่และยินดีทําตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพของสํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกอย่าง ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจมาก ผู้ตรวจคุณภาพได้ช่วยอ่านอย่างละเอียด และได้กรุณาเสนอแนะให้อย่างสมบูรณ์และดียิ่ง

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประเมินได้เสนอแนะนอกจากข้อเสนออื่น ๆ แล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชื่อเรื่อง เนื้อหาในเล่มไม่เป็นการจัดการโดยตรง (ภาคปฏิบัติ) แต่มีลักษณะเป็น “หลักคิด” มากกว่า ซึ่งผู้เขียนก็เห็นดีด้วย เพราะเนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องแนวคิดอยู่แล้ว จึงได้เปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น “หลักคิดการจัดการหลักสูตรและการสอน” อย่างที่ท่านผู้อ่านเห็นอยู่นี้

ไพฑูรย์ สินลารัตน์


สารบัญ : หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
  • บทที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
  • บทที่ 3 การนำหลักสูตรไปใช้
  • บทที่ 4 การประเมินหลักสูตร
  • บทที่ 5 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
  • บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
  • บทที่ 7 การจัดการเรียนการสอนโดยตรงและโดยอ้อม
  • บทที่ 8 การจัดจำหน่ายส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว