แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1

เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการฝึกทำโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกหัดเสริมในทุกสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนหลักสูตร EP
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

140.00 บาท

133.00 บาท

"คุณประหยัดไป 7.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จะต้องอาศัยทักษะการฝึกฝน นอกจากการเรียนในห้องเรียนและศึกษาจากหนังสือเรียนแล้ว การทำแบบฝึกหัดจะช่วยให้น้องๆ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจที่ได้ศึกษา มาเป็นอย่างดีและจะช่วยให้น้องๆ ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ ทางผู้เขียนจัดทําขึ้นเพื่อปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับน้องๆ ในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น ให้มีความเข้าใจและชํานาญในทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในหลักสูตรชั้นสูงต่อไปในอนาคต โดยหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะมีแบบฝึกหัดครอบคลุมเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างครบถ้วน ซึ่งน้องๆ ไม่เพียงแต่จะได้ฝึกฝนคณิตศาสตร์ แต่ยังจะเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปด้วย

กองบรรณาธิการ สํานักพิมพ์ Think Beyond A+


สารบัญ : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1

  • LESSON 1 Number 1-5 and 0 จำนวนนับ 1-5 และ 0
  • LESSON 2 Number 6-10 จำนวนนับ 6-10
  • LESSON 3 Even Numbers Odd Numbers เลขคู่และเลขคี่
  • LESSON 4 Comparison 2 numbers การเปรียบเทียบจำนวน 2 จำนวน
  • LESSON 5 Addition การบวกจำนวน 2 จำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
  • LESSON 6 Subtraction การลบจำนวน 2 จำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
  • LESSON 7 Number 11-50 จำนวนนับ 11-50
  • LESSON 8 Addition and Subtraction 2 digits การบวกและลบเลขจำนวน 2 หลัก
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1

ฝึกฝนและเรียนรู้การทำโจทย์และแบบฝึกหัดที่หลากหลายกว่า 100 ข้อ เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้า สอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.1