การเมืองภาคประชาชน

ประวัติศาสตร์ความคิดและปฏิบัติการของนักต่อสู้ทางการเมือง นับจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบจนถึงปรากฏการณ์สนธิ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การเมืองภาคประชาชน

การเมืองภาคประชาชน

คําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การเมืองภาคประชาชน" ก็คือ องค์กรทางการเมืองในปัจจุบันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร เพื่อประชาชน เพื่อคนส่วนใหญ่ หรือเพื่อใครคนหนึ่งคนใด เพราะถึงแม้จะเป็นขบวนการที่คู่ขนานไปกับระบอบประชาธิปไตย แต่นับวันเจตจํานงและทัศนคติกลับเริ่มผกผันเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางความเชื่อของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะเมื่อถึงยุคสมัยที่บีบบังคับให้ต้อง “เลือกข้าง” ร่วมหาคําตอบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านข้อเขียนจากวิทยานิพนธ์ของ "อุเชนทร์ เชียงเสน" นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ของการเมืองมวลชน ที่อธิบายถึง “ประวัติศาสตร์ความคิด" ของแต่ละกลุ่มองค์กร ภายใต้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างละเอียดยิ่งนัก


สารบัญ : การเมืองภาคประชาชน

  • บทนำ
  • 1. การเมืองภาคประชาชนกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
  • 2. การเมืองภาคประชาชน พื้นที่ของการเผชิญหน้าการต่อสู้เรื่องความชอบธรรม
  • 3. การปรากฏตัวและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้าง "การเมืองภาคประชาชน"
  • ความรู้และการศึกษาการเมืองภาคประชาชน
  • 1. การเมืองภาคประชาชนจากฐานปัญหาและประสบการณ์ขบวนการ "รากหญ้า"
  • 2. การเมืองภาคประชาชนจากฐานประวัติศาสตร์การเมืองไทย
  • 3. การเมืองภาคประชาชนจากฐานทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
  • 4. การเมืองภาคประชาชนจากฐานปัญหาประชาธิปไตยไทย
  • 5. ข้อจำกัดของความเข้าใจและการศึกษา "การเมืองภาคประชาชน"
  • ฯลฯ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : การเมืองภาคประชาชน

จุดหักเหสําคัญของขบวนการภาคประชาชนในช่วงเวลาต่อมาก็คือ การถือกําเนิดของ "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อขับไล่ "ระบอบทักษิณ" เมื่อเรื่องราวดําเนินมาถึงตรงจุดนี้ย่อมสังเกตได้ชัดเจนว่า การต่อสู้เรียกร้องในฐานะ “การเมืองภาคประชาชน” เริ่มจะแตกต่างจากในอดีตอย่างไร ใช้รูปแบบการต่อสู้อย่างสันติอหิงสาเหมือนในอดีตหรือไม่ เชิดชูการกระจายอํานาจตามปณิธานประชาธิปไตยหรือเปล่า ใครคือผู้กําหนดกลเกมการเรียกร้อง จนถึงคําถามสําคัญก็คือ จริงหรือไม่ที่การต่อสู้กับระบอบทักษิณคือการเมืองภาคประชาชนตามเจตนารมณ์เดิม

เหลี่ยมมุมของหนังสือจึงใช่เพียงสถิติและข้อมูลเปลือกผิว แต่เป็นคําถามและปมประเด็นสําคัญในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายก็อ้างความชอบธรรมในการต่อสู้เพื่อประชาชน ทั้งที่ความจริงเสียงของประชาชนก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างบริบูรณ์แม้กระทั่งปัจจุบันนี้

สํานักพิมพ์มติชนข้อมูลเพิ่มเติม : การเมืองภาคประชาชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเมืองภาคประชาชน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเมืองภาคประชาชน