สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

จะเฉียบคมและถูกทาง ต้องอ่านเล่มนี้เท่านั้น
จำนวน :

1

149.00 บาท

141.55 บาท

"คุณประหยัดไป 7.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

หนังสือ คณิตศาสตร์ ม.4 (พื้นฐาน) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรพร้อมทั้งเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ ตามที่ผู้เขียนเห็นว่าสําคัญ เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าการที่จะศึกษาคณิตศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จได้นั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และจะต้องมีเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโจทย์และแข่งขันกับเวลาได้อย่างรวดเร็ว 1.การอธิบายเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ผู้เขียนใช้สอน ดังนั้นจึงอ่านง่ายและเพลิดเพลินไปกับบทเรียน ทําให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าผู้เขียนมาสอนให้เองเลย 2.ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานที่สําคัญโดยจะมีการแบ่งเนื้อหาให้เป็นระบบเพื่อจะได้ศึกษาได้ง่าย 3.โจทย์ในหนังสือเล่มนี้จะมีมากมายเพียงพอที่ผู้ศึกษาจะฝึกทําเพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการทําโจทย์ 4.หนังสือเล่มนี้จะเน้นถึงเทคนิคและการวิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 5.มีเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาทําข้อสอบแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว 6.แนวข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS

ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง


สารบัญ : สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

  • บทที่ 1 เซต
  • 1.1 เซต
  • 1.2 การดำเนินการระหว่างเซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
  • 2.1 ตรรกศาสตร์
  • 2.2 ประพจน์
  • บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
  • 3.1 เกริ่นนำ
  • 3.2 หลักการคูณ
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
  • 4.1 การทดลองสุ่ม
  • 4.2 ปริภูมิตัวอย่าง หรือแซมเปิลสเปซ
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว