เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)

แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • พิเศษ! ช้อปหนังสือช่วยชาติครบ 3 เล่มขึ้นไปลด15% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

285.00 บาท

270.75 บาท

"คุณประหยัดไป 14.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)


รายละเอียด : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)

เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)

สืบเนื่องจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับเชิญจากหน่วยงานและองค์กรด้านการศึกษาของหลายๆ ประเทศทั่วโลก ให้พิจารณาจัดส่งนักเรียนไทย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติอยู่เนืองๆ ทาง สพฐ. จึงได้มอบนโยบายให้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โดยให้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทุกองค์กร ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พัฒนาศักยภาพก้าวไกลสู่มาตรฐานสากลต่อไป

สําหรับหนังสือ “เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6” (ระดับประถมศึกษา) เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยมุ่งหมายให้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการช่วยกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนานักเรียน ให้ได้เพิ่มเติมความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการใช้เหตุผล ตลอดจนการคิดแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อเตรียมนักเรียนสู่การแข่งขันในสนามสอบระดับนานาชาติต่างๆ

NEW TEACHER GROUP และฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์


สารบัญ : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)

  • ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
   • เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำอย่างละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ.2549
   • เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำอย่างละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
   • เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำอย่างละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2550
   • เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำอย่างละเอียด
  • ฯลฯ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา)