เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2

พิชิตรับตรงและ 9 วิชาสามัญข้อสอบเข้มข้นกว่า 250 ข้อ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

165.00 บาท

140.25 บาท

"คุณประหยัดไป 24.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2

เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบรับตรง จัดทําขึ้นสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องสอบ เข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรง ทั้งระบบรับตรงที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบ และระบบรับตรงที่ สทศ. เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบ โดยผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) รวมทั้งการสอบ O-NET และ PAT ในระบบแอดมิสชั่นส์ (Admission) อีกด้วย

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบรับตรง แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามที่ สทศ. กําหนดอย่างครบถ้วน มีความยากมากกว่าข้อสอบ O-NET และอาจมีระดับความยากใกล้เคียงหรือมากกว่าข้อสอบ PAT โดยแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบที่จําแนกออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทําข้อสอบในทุกเรื่องจนเกิดความเข้าใจ สร้างทักษะและความชํานาญในการทําข้อสอบได้ด้วยตนเอง และข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นชุดข้อสอบที่มีจํานวนข้อสอบของแต่ละชุดสอดคล้องตามที่ สทศ. กําหนด และมีการเพิ่มระดับความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชุดข้อสอบถัดไปตามลําดับซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทําข้อสอบเสมือนสอบจริง เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคําอธิบายของคําตอบจากเฉลยของข้อสอบทั้ง 2 ส่วน ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทําให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ และพร้อมที่จะนําไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด


สารบัญ : เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2

  • ข้อสอบส่วนที่ 1
   • เรื่องที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
   • เรื่องที่ 2 การวัด
   • เรื่องที่ 3 พีชคณิต
   • เรื่องที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็น
  • ข้อสอบส่วนที่ 2
   • ชุดที่ 1
   • ชุดที่ 2
   • ชุดที่ 3
   • ชุดที่ 4
   • ชุดที่ 5
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2

EDUCATION COUNSELLING แนะแนวให้คำปรึกษาและข้อมูลการศึกษาต่อ
UNIVERSITY APPLICATION SERVICE วางแผน ติดต่อสถานที่เรียน และดำเนินการสมัครเรียน
VISA PROCESSING ASSISTANCE บริการและให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า
HOUSING / HOSTING ADVISE บริการจัดหาที่พัก
STUDENT AIRFARE ASSISTANCE บริการประสานงานบัตรโดยสารเครื่องบินราคานักเรียน
PRE-TRAVEL BRIEFING & FOLLOW-UP SERVICE บริการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในต่างประเทศข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์ 2 ดูทั้งหมด >

ลด 15%

320.00

272.00 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว