คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เจาะเนื้อหา พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สําหรับวิชาความสามารถและวิชาความรู้ สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ใช้สอบทุกตําแหน่ง โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวบขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะ พ.ร.บ. ที่กําหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทําข้อสอบ เนื้อหาประกอบด้วย วิชาความสามารถ (50คะแนน) วิชาความรู้ (50คะแนน)

ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อํานาจหน้าที่
  • วิชาความสามารถ 50 คะแนน
   • แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจํา
   • แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์
  • วิชาความรู้ 50 คะแนน
   • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
   • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
   • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   • แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า