เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

80.00 บาท

68.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เล่มนี้จัดทําขึ้นให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นหนังสือที่รวบรวมแบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ของตนเองในแต่ละเรื่องที่เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน และผู้สอนสามารถใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนการสอน และวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการสอน นอกจากนี้ในแบบทดสอบแต่ละบท มีข้อสอบที่วัดความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด


สารบัญ : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

  • Unit 1 A Baby and Babies
  • Unit 2 We Are Here
  • Unit 3 Go or Went
  • Unit 4 A Nice Girl
  • Unit 5 Next to Me
  • Unit 6 I Always Sing
  • Unit 7 Who Is That?
  • Unit 8 She Is the First

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL "สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100"ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5