เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2)

ประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

119.00 บาท

113.05 บาท

"คุณประหยัดไป 5.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2)

เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2)

แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย การคิดคํานวณ การเชื่อมโยงความรู้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

คณะผู้เรียบเรียงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและเห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นช่วงวัยที่ควรมุ่งพัฒนาความสามารถทางด้านการคิด การแก้ปัญหา จึงได้เรียบเรียงแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ โดยต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรง จากการทําแบบฝึกหัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ นําไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป

ณัฏฐ์ธนิน ลูกเสือถิรา


สารบัญ : เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2)

  • บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  • บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  • บทที่ 10 จำนวนนับ 21-100
  • บทที่ 11 การวัดความยาว
  • บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  • บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
  • บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
  • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1-ชุดที่ 7
  • ฟรี แบบทดสอบ IQ ป.1 (6ชุด)


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก่งคณิตศาสตร์ ป.1 (เล่ม 2)